titelbild

Åter i bruk

På Åter i bruk kan du lämna in saker som du inte vill ha, men som någon annan kan ha glädje av. När vi lagar saker som återbrukas av dig gör vi tillsammans en insats för miljön. Till och med lördag den 20/7 hittar du oss på Bredemad i den grå byggnaden bredvid återvinning för elektronik.

Personal som kan hjälpa till finns på plats i återbrukshuset. Sakerna som lämnas in görs i ordning, lagas vid behov och säljs. Åter i bruk har samma öppettider som Bredemad. Vi har öppet för försäljning måndag till fredag. På lördagar kan du lämna i saker, men då har vi ingen försäljning.

Återbrukshuset är ett samarbete mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen där vi satsar på att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagare inom socialförvaltningens dagverksamhet. Intäkterna från Åter i bruk går till omkostnaderna för verksamheten.

Kontakt

  • Tel. 0721-62 80 21
  • Mobil: 0733-73 98 25

Kommentera