titelbild

Återvinning

Bredemads återvinningscentral

På Bredemads återvinningscentral kan du som bor i Ljungby kommun lämna ditt avfall gratis. Företag kan lämna mindre mängder avfall om de har ett återvinningskort.

Avfallet ska i så stor utsträckning som möjligt sorteras. Personalen hjälper dig om du har några frågor. Du kan även ta hjälp av sorteringsguiden.

Välkommen till oss

Vi har öppet:
Måndag - torsdag kl. 9.00-18.00
Fredag kl. 9.00-16.00 
Lördag kl. 9.00-13.00

Dag innan röd dag och dag innan afton stänger vi kl. 16.00. På röda dagar och aftnar har vi stängt, bortsett från Valborgsmässoafton då det är öppet till kl 16.00.

Karta över Bredemad

Karta över Bredemad

Avvikande öppettider på Bredemad

Här ser du alla avvikande öppettider för Bredemads återvinningscentral. Dag innan röd dag och afton stänger vi kl. 16.00, medan vi har stängt röd dag och afton (bortsett från Valborgsmässoafton). 

2021

DatumDagAvvikande tid
1 januari Nyårsdagen Stängt
5 januari Trettondagsafton kl. 9.00-16.00
6 januari Trettondag jul Stängt
1 april Dag före röd dag kl. 9.00-16.00
2 april Långfredag Stängt
3 april Påskafton Stängt
5 april Annandag påsk Stängt
1 maj Första maj Stängt
12 maj Dag före röd dag kl. 9.00-16.00
13 maj Kristi himmelsfärds dag Stängt
22 maj Pingstafton Stängt
24 juni Dag före afton kl. 9.00-16.00
25 juni Midsommarafton Stängt
26 juni Midsommardagen Stängt
6 november Alla helgons dag Stängt
23 december Dag före afton kl. 9.00-16.00
24 december Julafton Stängt
25 december Juldagen Stängt
30 december Dag före afton kl. 9.00-16.00
31 december Nyårsafton Stängt
2022 - 1 januari Nyårsdagen Stängt


Genomskinliga säckar måste användas för brännbart

För att minska risken att elektronik, mediciner, färgburkar och annat farligt avfall bränns upp måste du använda genomskinliga sopsäckar när du lämnar brännbart avfall. Om du lämnar avfall i en säck där avfallet inte syns måste du tömma och sortera innehållet i säcken. Genomskinliga sopsäckar kan du köpa på Bredemad (10 styck för 30 kr).

Tryckimpregnerat trä och asbest

Har du som privatperson tryckt trä/asbest kan du lämna det i avsedd container på återvinningscentralen. 

Företag/verksamheter ska rapportera farligt avfall

Företag kan kontakta Bredemads industrideponi för prisuppgift gällande industri- och verksamhetsavfall.

Från och med den 1 november 2020 ska anteckningar om farligt avfall rapporteras in i Naturvårdsverkets nya avfallsregister för att säkerställa spårbarhet för allt farligt avfall. Det medför att företag/verksamheter som lämnar asbest eller tryckimpregnerat trä på Bredemads industrideponi måste fylla i en blankett för farligt avfall som ska överlämnas på plats.

Blanketten finns på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Avfall och återvinning.

Följande gäller:

 1. Du väger in ditt fordon på industrideponins våg.
 2. Du överlämnar ifylld blankett till personalen på plats.
 3. Du kör och tömmer avfallet på av personalen anvisad plats.
 4. Du väger ut ditt fordon på industrideponins våg och erhåller vågsedel från personalen.

Fönster och brädor med spik

Om du ska lämna hela fönster behöver du inte dela glaset från träramen. Brädor och annat trä kan lämnas med spik och mindre metallbitar som gångjärn och dörrlås. När vi flisar träet plockas metallen bort av en magnet.

Bredemads miljöarbete

Bredemads miljöarbete är certifierat enligt standarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Avfallsanläggningen, som omfattar allt från sortering till deponering av avfall från företag och privatpersoner, ska sträva efter att alltid förbättra och förebygga miljöpåverkan utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar. Utöver att följa tillämpliga lagar och andra bindande krav, innebär det att: 

 • behandla avfallet enligt avfallshierarkin
 • tillhandhålla tjänster som stimulerar både företag och privatpersoner till att öka sin återvinning av avfall
 • redovisa miljöarbetet öppet med en helhetssyn där myndigheternas lagar, förordningar och beslut är ett minimikrav 
 • hushålla med energi och andra naturresurser

Kontakt

  Bredemad återvinningscentral

 • Eka Bredemad 1, 341 34 Ljungby
 • Tel. 0372-78 93 68

Kommentera