Inglasning av altan

Inglasning av en befintlig öppen altan kräver i de allra flesta fall bygglov eftersom det innebär en fasadändring.

Om du vill glasa in din balkong eller uteplats behöver du lämna in ritningarna med din ansökan. Ritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut när det är färdigbyggt samt en situationsplan där byggnadens placering med avstånd till tomtgräns med mera framgår.

Kontakt

Kommentera