Byggherre och kontrollansvarig

Du som ska bygga eller riva kan behöva en kontrollansvarig, KA. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- eller tvåbostadshus. Längre ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänst alternativt blankett för anmälan.

Byggherre

Byggherren är den som bygger åt sig själv eller låter någon annan bygga åt sig. Det är du som byggherre som har det yttersta ansvaret för att gällande lagar, bestämmelser och beslut följs.

När du söker bygglov ska du beskriva byggnadens utformning och var du ska bygga.

Som byggherre ska du se till att byggnaden följer kraven i plan- och bygglagen. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller behöver göra en anmälan.

Som byggherre ansvarar du för att hela byggnationen har nödvändiga tillstånd. Det finns även andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kontrollansvarig

Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig.

  • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska också vara certifierad.
  • Den kontrollansvarige ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan.
  • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan, gällande bestämmelser och villkor följs så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller konstruktion, säkerhet med mera. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Anmälan görs enkelt via vår e-tjänst "Anmälan av kontrollansvarig". Använder du hellre en blankett, hittar du den längst ner på sidan.

Certifierade kontrollansvariga hittar du genom Boverkets sökmotor på deras webbplats, certifierad kontrollansvarig

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera