Bostadsanpassning

För att ge dig med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv i det egna boendet kan kommunen lämna bidrag till anpassning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en permanent funktionsnedsättning och som bor permanent i den aktuella bostaden.

Anpassningen kan handla om att bredda dörrar, ta bort trösklar eller installera en ramp utanför bostaden.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats.

Ansökan

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan utfärda intyg som styrker din funktionsnedsättning och behovet till bostadsanpassning. Kostnaden för intyget utgår från avgiften för hemsjukvård.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag på blankett eller e-tjänst som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Bygga. 

Efter att vi tagit emot din ansökan kontaktar en handläggare dig.

Telefontid

Handläggarna har telefontid varje vardag kl.10-11. Övrig tid kan du prata in meddelande på telefonsvararen så svarar de så fort de har möjlighet.

Kontakt

  • Handläggare bostadsanpassningsbidrag
  • Pernilla Svensson
  • Tel. 0372-78 98 83
  • Handläggare bostadsanpassningsbidrag
  • Ester Andersson
  • Tel. 0372-78 98 83

Kommentera