Matavfall

Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet förbränns och blir till energi och fjärrvärme. På denna sida kan du läsa mer om hur du sorterar matavfall och restavfall.

Matavfall och restavfall

Du slänger matavfall i en grön påse och övriga sopor (restavfall) i en röd eller annan avfallspåse. Matavfall är det som blir över när du äter; matrester, ben och skal, rester från frukt och grönt. Restavfall är sopor som inte kan återvinnas, till exempel hushållspapper, servetter, kuvert, växter, blöjor, tuggummin, snus och fimpar.

Både gröna och röda påsar kastas i ditt sopkärl eller miljörum. Alla förpackningar av metall, glas, kartong och plast lämnar du på en återvinningsstation eller på återvinningscentralen Bredemad. 

Till restavfallet går det bra att använda andra avfallspåsar än den röda men till matavfallet ska du bara använda gröna påsar!  

Knyt dubbelknut på alla påsar!

Lägg allt avfall i påsar och knyt alltid dubbelknut innan du slänger dem i soptunnan. Det minskar risken att påsen öppnas efter att den lämnat din soptunna. Det är viktigt att aldrig slänga något i soptunnan utan att först lägga det i en påse. Sorteringsanläggningen fungerar optimalt när den bara behöver sortera påsar. Löst material försvårar sorteringen och riskerar att avfall hamnar fel.  

Så får du nya påsar

För att få fler påsar ska du som bor i villa eller fritidshus knyta en påse i den färg du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa tömning. Gör det i god tid! Du som bor i flerfamiljshus får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna delas ut. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Avgift för felsorterat och löst avfall

När entreprenören ser att det är felsorterat eller löst avfall i ett sopkärl, lämnar de ett påpekande via en lapp på sopkärlet. Om det inte åtgärdas får fastighetsägaren ett brev med information om en avgift som läggs på vid nästkommande tömning. Tills det blir bättre får man fortsätta att betala en avgift vid varje tömning. Det framgår av renhållningstaxan som styr avgifterna för sophämtning. 

Matavfall blir biogas och restavfall blir energi

När dina sopor hämtas körs de till en sorteringsanläggning på Bredemad. Där hamnar de gröna påsarna med matavfall i en container och övriga påsar i en annan. Anläggningen är automatisk med kameror som läser av påsarnas speciella gröna färg. Efter sorteringen åker matavfallet vidare till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Restavfallet förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare. 

Tänk i första hand på att minimera och återanvända, i andra hand materialåtervinna, i tredje hand energiutvinna och i absolut sista hand deponera.

För dig som bor i flerbostadshus 

Vid många flerbostadshus finns det möjlighet att sortera förpackningar i till exempel miljöhus eller soprum. Prata med din fastighetsägare om vad som gäller där du bor.

Lämna förpackningar till återvinning 

Alla förpackningar som kan återvinnas så som metall, plast, glas, kartong, tidningar och batterier lämnar du som vanligt på någon av återvinningsstationerna. Du är såklart också välkommen till återvinningscentralen Bredemad, där du kan lämna farligt avfall, deponi, elavfall och grovavfall.

Kommentera