titelbild

Frågor och svar om matavfallssortering

Nya vanor väcker nya funderingar. För att ge svar på dina eventuella frågor och funderingar har vi sammanställt en hel rad med vanliga frågor och svar här.

Du är såklart välkommen att höra av dig till oss också, kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Frågor och svar om matavfallssortering

Vad får jag lägga i den gröna påsen?

För att systemet ska fungera är det viktigt att endast slänga matrester i den gröna påsen. Matrester kan vara det som blivit över på tallriken när du ätit färdigt, mat som har blivit för gammal och dålig, skal av frukt och grönt, kött- och fiskben etc.

Du ska inte slänga förpackningar, papper, tobak, plast, medicin eller något som ska till övrig återvinning i den gröna påsen.

Varför ska jag inte slänga hushållspapper i den gröna påsen?

Det handlar om krav från biogasanläggningar som tar emot matavfall. Många godkänner inte någon typ av hushållspapper då risken är stor att få in färgat hushållspapper och servetter, vilket förstör processen.

 

Får man lägga växter och blommor i den gröna påsen?

Nej, inga krukväxter, snittblommor, andra växter eller jord ska läggas i påsen för matavfall. Den är enbart till för matavfall, eftersom biogasanläggningar som tar emot det vill ha så rent matavfall som möjligt. På så sätt minskar också risken att band och plastdetaljer som sitter i buketter följer med.

Växter kan sorteras som trädgårdsavfall, eller läggas i den röda påsen för restavfall om det handlar om små volymer. 

Vad ska jag lägga i den röda påsen?

Allt avfall som uppkommer i hushållet som inte är matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Det kan vara dammsugarpåsar, blommor, bindor/tamponger, blöjor, pennor, kuvert, servetter/våtservetter, disktrasor, tobak och CD-skivor. Det kallas ofta för "brännbart".

Restavfallet skickas till Ljungby Energi för förbränning och det blir värme och el.

Kan jag använda påsar som köps i butik?

Det går bra att använda köpta påsar från butik till restavfallet (istället för den röda påsen) men inte till matavfallet – där får bara de gröna som delas ut av kommunen/hyresvärden användas!

Jämfört med vanliga plastpåsar är den röda påsen bättre anpassad till sorteringsanläggningen. Den är lätt att försluta med dubbelknut och är tillräckligt tjock i plasten för att den inte ska råka gå sönder. Du får röda påsar som en service och för att vi ska vänja oss vid olikfärgade påsar innan vi börjar sortera annat avfall i andra färgade påsar.

Visste du att: Påsar som köps eller fås i butik när du handlar varor är en plastförpackning och kan sorteras och återvinnas istället för att eldas upp med restavfallet.

Mina påsar är slut, hur får jag nya?

Du som bor i villa/fritidshus: Knyt en påse av den färg du behöver runt handtaget på din soptunna, så lämnar chauffören en ny rulle påsar vid nästa sophämtning. En grön påse runt handtaget betyder alltså att en rulle gröna påsar önskas. Det är 50 st påsar i varje rulle. Tänk på att ta loss påsen så fort du har fått nya.

Du som bor i lägenhet: Kontakta din hyresvärd för information om vad som gäller i huset där du bor.

Det går även bra att hämta nya påsar på Bredemads återvinningscentral eller i kommunhuset som ligger på Olofsgatan 9 i Ljungby.

Vad innebär det här för mig?

När vi börjar sortera matavfall ska du lägga matavfall i en grön påse och restavfall (vanliga sopor) i en röd. Det blir alltså två avfallspåsar under vasken istället för en. Båda påsarna ska sedan slängas där du slänger dina sopor idag - i din egen soptunna eller miljörum. Ingen stor förändring!

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

För att matresterna kan användas bättre! De kan bilda biogas och biogödsel som kan driva fordon framåt och ersätta konstgödning i jordbruket. Det är alltså bra för miljön och framtiden.

När vi eldar upp matavfall tar vi bara vara på energin och inte näringsämnena. Genom att göra biogas och biogödsel av matavfallet tar vi vara på näringsämnena också. 

73% av Sveriges kommuner sorterar redan matavfall, så det är inget nytt.

Var ska jag placera de nya påsarna?

Det vanligaste är att göra plats för dem under diskhon, men det är såklart upp till var och en. 

Innan sorteringen startar får du en behållare där du kan placera den gröna påsen för matavfall. För att undvika lukt är den utan lock (läs mer under "kommer matavfallet att lukta?"). 

De röda påsarna använder du i det kärlet under diskhon som du haft för vanliga sopor innan (hushållsavfall/brännbart).

Var ska jag slänga den gröna och röda påsen?

Alla påsar oavsett färg ska slängas på samma ställe som tidigare - i den vanliga soptunnan ute eller i miljörum. Det är viktigt att du knyter påsen ordentligt. Ta två snibbar i varje hand och knyt alltid dubbelknut!

Det är fel på mina påsar, vad ska jag göra?

Gör precis som när man vill ha nya påsar, knyt en påse i önskad färg på ditt sopkärl så leverarar sopchauffören en ny rulle vid nästa tömning. Det gäller villahushåll. Bor du i lägenhet - kontakta din hyresvärd. 

Kostar de gröna och röda påsarna något?

Nej, påsarna ingår i den avgift du har för sophämtning, dvs. renhållningstaxan.

Varför plastpåsar? Det är väl inte bra för miljön?

Plastpåsarna är gjorda av återvunnen plast som redan levt många liv som olika plastprodukter, så det är ingen ny plast som tillförs. 

I Ljungby kommun införs optisk sortering och den sker med plastpåsar. Påsarna måste klara hela kedjan från ditt kök till färdig biogas. En fördel för användaren är att plastpåsen inte läcker eller går sönder så lätt.

De kommuner som använder papperspåsar har ett helt annat system, så kallad flerfackssortering. 

Det pågår arbete med att få fram andra alternativa material på påsarna. Försök med påsar som är tillverkade av sockerrör pågår i Oslo, där man har samma system som i Ljungby. Vi följer det försöket och när påsarna håller den kvalitet som krävs är vi redo att byta ut plasten.

Varför är det olika färg på påsarna? Och varför har de så konstiga handtag?

Den optiska sorteringsanläggningen har en kamera som läser av färgen och sorterar dem utifrån den.

Påsarna har inte några handtag, utan fyra snibbar. Det beror på att de inte är avsedda för något annat är avfall.

Det är viktigt att allt avfall läggs i en påse med dubbelknut - både mat- och restavfall. Löst avfall stör i sorteringsanläggningen och efterbehandlingsprocessen, vilket leder till att matavfallet inte kan bli till biogas och biogödsel.

Kan jag använda gröna komposterbara påsar som kan köpas i butiken?

Nej, de påsarnas gröna färg och material är inte anpassat för sorteringsanläggningen. Det gör att de kan sorteras som restavfall och lättare gå sönder. Använd bara de gröna påsarna som delas ut av kommunen/hyresvärden!

Kommer matavfallet att lukta?

Det är ju inget nytt avfall som har tillkommit i ditt hushåll, så det behöver inte lukta mer än när du blandade matavfall och restavfall. Behållaren till matavfallspåsarna är utan lock just för att undvika lukt. Med lock hade det luktat mer. Om du ändå tycker att det luktar kan du byta ut den gröna påsen lite oftare.

Kan jag fortsätta kompostera hemma?

Ja, under förutsättning att du har anmält det till Miljö- och byggförvaltningen, precis som tidigare. Du kan ladda ner blanketten anmälan om varmkompostering eller läsa mer om vad som gäller för komposter

Vem/vilka ska sortera matavfall?

Matavfallssorteringen gäller för alla - hushåll, fritidshus, flerbostadshus, restauranger, storkök, företag och kommunala verksamheter. Men vi börjar med att införa det i hushållen, därefter i verksamheter och företag.

Jag saknar startmaterial, hur får jag det?

Startmaterial med gröna och röda påsar samt informationsblad har delats ut till alla renhållningsabonnenter med villor, flerbostadshus och fritidshus i kommunen. Saknar du det? Om du bor i lägenhet ber vi dig att kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening. Du som bor i villa eller fritidshus kontaktar oss på kommunens VA- och renhållningsavdelning.

Jag har inget matavfall, då behöver jag väl inte sortera?

Det är bra att du inte har mycket matavfall, eftersom en av våra viktigaste målsättningar är att minska avfallsmängden. Lite matavfall får dock de flesta, exempelvis ben från kött/fisk och kaffesump. Även mindre mängder matavfall kan göra nytta!

Vart tar påsarna vägen efter att sopbilen tömmer sopkärlet?

Sopbilen kör avfallet till den optiska sorteringsanläggningen på Bredemad där de gröna påsarna separeras från övriga påsar med hjälp av kamerateknik. Det är viktigt att inget löst avfall kommer till sorteringsanläggningen och att alla påsar knyts med dubbelknut för att anläggningen ska kunna särskilja avfallet.

Matavfallet skickas sedan till en förbehandlingsanläggning där påsarna separeras från matavfallet. Matavfallet mals ner och skickas till en biogasanläggning. Där rötas det och bildar biogas, som används som drivmedel till fordon. Av rötresten blir det biogödsel som används inom lantbruken.

Restavfallet skickas till Ljungby Energi för förbränning där det blir värme och el.

Varför inför vi just optisk sortering?

Optisk sortering valdes av kommunens politiker framför flerfackssortering och papperspåsar för att det var det mest kostnadseffektiva alternativet. Samtidigt ansågs det vara ett smidigt och enkelt system för invånarna.

Alla påsar kan slängas i samma sopkärl som tidigare och samma sopbilar kan användas även vid optisk sortering. De klarar av de vägar och förutsättningar som finns i vår kommun.

Vem ska betala det här?

Det är en långsiktig investering för framtiden som ingår i renhållningstaxan. Den ska täcka de faktiska kostnaderna för att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan.

Kontakt

Kommentera