titelbild

Matavfall

Sedan januari 2019 har vi matavfallssortering för alla hushåll i kommunen. Det innebär att våra matrester blir biogas och biogödsel. Bra för miljön och framtiden!

Så funkar det

Du slänger matavfall i en speciell grön påse och övriga sopor (restavfall) i en röd eller annan avfallspåse. Matavfall är det som blir över när du äter; matrester, ben och skal, rester från frukt och grönt. Restavfall är vanliga sopor, till exempel hushållspapper, servetter, kuvert, växter, blöjor, tuggummin, snus och fimpar. Här kan du se vad som får slängas i den gröna och röda påsen.

Både gröna och röda påsar kastas på samma ställe som vanligt, i ditt sopkärl eller miljörum. Alla förpackningar av metall, glas, kartong och plast lämnar du precis som innan på en återvinningsstation eller på kommunens återvinningscentral Bredemad.Det går bra att använda andra påsar som köps i butiker till restavfallet istället för kommunens röda, men till matavfallet ska du bara använda kommunens gröna påsar. 

Knyt dubbelknut på alla påsar!

Lägg allt avfall i påsar och knyt alltid dubbelknut innan du slänger dem i soptunnan. Det minskar risken att påsen öppnas efter att den lämnat din soptunna. Det är viktigt att aldrig slänga något i soptunnan utan att först lägga det i en påse. Sorteringsanläggningen fungerar optimalt när den bara behöver sortera påsar. Löst material försvårar sorteringen och riskerar att avfall hamnar fel.  

Så får du nya påsar

För att få fler påsar ska du som bor i villa eller fritidshus knyta en påse i den färg du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa tömning. Gör det i god tid! Du som bor i flerfamiljshus får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna delas ut. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Avgift för felsorterat och löst avfall

När entreprenören ser att det är felsorterat eller löst avfall i ett sopkärl, lämnar de ett påpekande via en lapp på sopkärlet. Om det inte åtgärdas får fastighetsägaren ett brev med information om en avgift som läggs på vid nästkommande tömning. Tills det blir bättre får man fortsätta att betala en avgift vid varje tömning. Det framgår av renhållningstaxan som styr avgifterna för sophämtning. 

Lämna förpackningar till återvinning 

Än så länge är det bara matavfall och restavfall som du kan sortera i din soptunna. Alla förpackningar som kan återvinnas, t.ex. av metall, plast, glas, kartong, tidningar och batterier lämnar du som vanligt på någon av återvinningsstationerna. De sköts precis som tidigare av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Du är såklart också välkommen till kommunens återvinningscentral Bredemad, där du även kan lämna farligt avfall, deponi, elavfall och grovavfall.

Se gärna sorteringsguiden och läs mer om hämtning av grovsopor och miljöbox

Matavfall blir biogas och restavfall blir energi

När dina sopor hämtas körs de till en sorteringsanläggning på Bredemad. Där hamnar de gröna påsarna med matavfall i en container och övriga påsar i en annan. Anläggningen är automatisk med kameror som läser av påsarnas speciella gröna färg. Efter sorteringen åker matavfallet vidare till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Restavfallet förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare. 

Kontakt

Kommentera