titelbild

Miljötratt

Miljötratten är en tratt med lock som skruvas på en vanlig PET-flaska och används till att samla upp överblivet fett från matlagning.

Varför ska du samla upp fettet?

Om fettet spolas ned i avloppet sjunker temperaturen på fettet/oljan vilket gör att fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Det leder till försämrad bortledning av avloppsvatten och i värsta fall till kostsamma stopp i avloppssystemet. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommuner.

Fettpåbyggnad i avloppen orsakar otrevliga lukter som attraherar exempelvis råttor.  En liter nedspolad matfett förorenar 1 000 liter vatten på grund av att oljan sprider sig i tunna lager som påverkar flora och fauna. Fettpåbyggnader och stopp i fastigheters ledningar ökar behovet av spolning och medför stora kostnader.

Flaskan kan förvaras tillsammans med övrig källsortering och när den är full kan den slängas i brännbart avfall. Matfettet skickas sedan till Ljungby energi för att omvandlas till värme och elektricitet.

Fett och matolja är inget farligt avfall utan klassas som hushållsavfall. Tänk på att inte hälla het olja i flaskan.

Har du ingen tratt?

Då kan du kostnadsfritt hämta en ny tratt på Bredemads återvinningscentral. Trattarna finns utanför huset till miljöfarligt avfall. Du kan även hämta en i kommunhusets reception.

Kommentera