titelbild

Avfall från hushåll

Med avfall från hushåll menar vi det avfall eller sopor som du slänger i någon form av sopkärl utanför huset där du bor. Det handlar om avfall som inte kan återvinnas.

För detta avfall har vi i vår kommun röda och gröna avfallspåsar. Allt du slänger i sopkärlet ska ligga i en ordentligt stängd påse, röd eller grön. Läs mer om det på sidan om matavfall.

Avfall som kan återvinnas, till exempel förpackningar, ska inte läggas i sopkärlet. Det ska lämnas på återvinningscentral eller återvinningsstation. 

Farligt avfall som kan orsaka skadliga utsläpp får inte heller läggas bland hushållsavfallet, det ska du lägga i din miljöbox.

Om ditt sopkärl inte är tömt

Vid utebliven hämtning, ring oss på 0372-78 93 60. 

Sandahlsbolagen är entreprenör för sophämtning, slamtömning och insamling av farligt avfall.

Avvikande tömningsdagar

Vid helgdagar eller aftnar som infaller måndag-fredag kan sophämtning ske en dag tidigare eller senare än normalt, under hela den veckan. Sophämtning kan även ske på lördagar, söndagar eller röda dagar. Tänk på att ställa ut ditt sopkärl från kl 06.00 en dag tidigare än normalt vid dessa tillfällen. Det gäller alla abonnenter som har sophämtning den aktuella veckan, även om din tömningsdag inte infaller på helgdagen/aftonen.

Exempel: Midsommarafton infaller fredag vecka 25. 

Lisa har sophämtning på måndagar udda veckor. Under midsommarveckan (v25) får hon soporna hämtade en dag tidigare, redan på söndagen (v24) eftersom entreprenören har inkörningar inför midsommarafton. Då ska Lisas sopkärl stå framme senast från kl. 06.00 på söndagen. 

När avfall inte får plats i kärlet

Om du har mer avfall än normalt kan du använda en så kallad betalsäck och ställa jämte ditt sopkärl. Betalsäckar beställer du hos VA- och renhållningsavdelningen. De kostar 69 kronor per styck (enligt renhållningstaxan 2021) och betalas via din vanliga faktura.

Vill du ställa ut en annan sopsäck måste du meddela oss om det, annars kommer den inte att hämtas. Även hämtning av annan säck kostar 69 kronor (2021).

Placering av sopkärl

Du får placera kärlet var du vill på din tomt, utom på tömningsdagen. Senast kl. 6.00 på tömningsdagen ska kärlet vara placerat som längst 5 meter från den plats där sopbilen har möjlighet att stanna vid tömning. Ordna gärna en permanent plats för ditt sopkärl som gör att du slipper rulla fram det på tömningsdagen.

  • Kärlet ska placeras på en hård yta. Även sträckan fram till sopbilens uppställningsplats vid tömning ska vara hårdgjord. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får förekomma i dragvägen.
  • Placera alltid draghandtaget så att renhållningspersonalen inte behöver vrida kärlet. Handtaget ska inte placeras mot till exempel en vägg.
  • Lämna fritt utrymme runt kärlet - det underlättar vid tömning.

Placering av sopkärl för att undvika brand

Det händer att bränder startar i sopkärl. Om sopkärlen står nära en byggnad finns en stor risk att branden sprider sig. Ett utstickande tak samlar tillexempel upp brandgaser och värme som leds in i fastigheten.

Med dessa avstånd är risken mindre att en sopbrand sprider sig till byggnaden:

  • 160- och 370-liters kärl ska stå 2 meter från fasaden.
  • 660-liters kärl ska stå 3 meter från fasaden.
  • Öppen container ska stå minst 6 meter från fasaden.

Tänker du bygga väderskydd för miljöstation ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen

Kontakt

Entreprenör för avfallshantering

    Sandahlsbolagen AB

  • Tel. 0370-51 63 92

Kommentera