titelbild

Kompost

Genom att kompostera ditt avfall själv bidrar du till en hållbar miljö. Det är ganska enkelt och du kan bli självförsörjande på gödning till dina odlingar.

Organiskt avfall bryts ner till jord helt naturligt och det är en del av det ekologiska kretsloppet. Med en kompost kan du skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen och hjälper på så sätt naturen på traven.

Sopor som blir gödning 

Det du behöver är kunskap, rätt material och lite tålamod. Komposten ger dig gratis och näringsrik gödning och jordförbättrare till det du vill odla.

Du som bor i villa kan också spara pengar på kompostering eftersom mängden hushållsavfall minskar och det finns möjlighet att dra ner på hämtning av sopor .

Varmkompostering måste anmälas

Om du ska kompostera annat avfall än trädgårdsavfall måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan ladda ner blanketten anmälan om varmkompostering

Kommentera