titelbild

Återvinning

Bredemads återvinningscentral

På Bredemads återvinningscentral kan du som bor i Ljungby kommun lämna ditt avfall. Företag kan lämna mindre mängder avfall om de har ett återvinningskort.

Avfallet ska i så stor utsträckning som möjligt sorteras. Personalen hjälper dig om du har några frågor. Du kan även ta hjälp av sorteringsguiden

Det finns också ett antal återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar. De sköts av Förpackningsinsamlingen.

Välkommen till oss

Vi har öppet:
Måndag - torsdag kl. 9.00-18.00
Fredag kl. 9.00-16.00 
Lördag kl. 9.00-13.00

Dag innan röd dag och dag innan afton stänger vi kl. 16.00. På röda dagar och aftnar har vi stängt, bortsett från Valborgsmässoafton. 

På Bredemad finns även dagverksamheten Åter i bruk, som ger meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Där kan du lämna saker som du inte längre behöver. Det du lämnar säljs sedan som second hand eller återbruk. Läs mer om Åter i bruk.

Avvikande öppettider på Bredemad

Här ser du alla avvikande öppettider för Bredemads återvinningscentral. Dag innan röd dag och afton stänger vi kl. 16.00, medan vi har stängt röd dag och afton (bortsett från Valborgsmässoafton). 

2023

Datum Dag Avvikande tid
5 januari Trettondagsafton kl. 9.00-16.00
6 januari Trettondag jul Stängt
6 april Dag före röd dag kl. 9.00-16.00
7 april Långfredag Stängt
8 april Påskafton Stängt
10 april Annandag påsk Stängt
1 maj Första maj Stängt
17 maj Dag före röd dag kl. 9.00-16.00
18 maj Kristi himmelsfärds dag Stängt
27 maj Pingstafton Stängt
5 juni Dag före röd dag kl. 9.00-16.00
6 juni Sveriges nationaldag Stängt
22 juni Dag före afton kl. 9.00-16.00
23 juni Midsommarafton Stängt
24 juni Midsommardagen Stängt
4 november Alla helgons dag Stängt
25 december Juldagen Stängt
26 december Annandag jul Stängt

2024

   
1 januari Nyårsdagen Stängt
5 januari Trettondagsafton kl. 9.00-16.00
6 januari Trettondag jul Stängt
Karta över Bredemad

Karta över Bredemad

 

Trädgårdsavfall blir kompostjord

Kompostjord är förmultnad kompost av grenar och ris som lämnats på Bredemad. Vi tar hand om det, sållar och siktar upp det på vår anläggning. Efter två år har det förvandlats till fin kompostjord som innehåller mer näring än vanlig matjord. 

- nu kan du köpa kompostjord!

Du som privatperson kan köpa kompostjord på återvinningscentralen Bredemad. Följande gäller:

 • kontakta personalen på Bredemad
 • kostnaden är 300 kr/kubikmeter eller personbilsläp
 • du betalar med swish eller via din renhållningsfaktura
 • erbjudandet gäller från 24/4 och så långt lagret räcker.
 • Vill du ha hjälp att lasta?
  kl. 9-16 (ej 12-12.45) och kl. 9-13 på lördagar hjälper personalen till att lasta jorden på ditt släp med hjullastare (gäller endast öppna släp).

Så hanterar du avfallet:

Brännbart - använd genomskinliga säckar

För att minska risken att elektronik, mediciner, färgburkar och annat farligt avfall bränns upp måste du använda genomskinliga sopsäckar när du lämnar brännbart avfall. Om du lämnar avfall i en säck där avfallet inte syns måste du tömma och sortera innehållet i säcken. Genomskinliga sopsäckar kan du köpa på Bredemad (10 styck för 30 kr).

Fönster och brädor med spik

Om du ska lämna hela fönster behöver du inte dela glaset från träramen. Brädor och annat trä kan lämnas med spik och mindre metallbitar som gångjärn och dörrlås. När vi flisar träet plockas metallen bort av en magnet.

Tryckimpregnerat trä och asbest

Privatpersoner

Har du som privatperson tryckt trä/asbest kan du lämna det i avsedd container på återvinningscentralen. 

Företag/verksamheter ska rapportera farligt avfall

Företag kan kontakta Bredemads industrideponi för prisuppgift gällande industri- och verksamhetsavfall.

Anteckningar om farligt avfall ska rapporteras in i Naturvårdsverkets avfallsregister för att säkerställa spårbarhet för allt farligt avfall (gäller sedan 1 november 2020). Det medför att företag/verksamheter som lämnar asbest eller tryckimpregnerat trä på Bredemads industrideponi måste fylla i en blankett för farligt avfall som ska överlämnas på plats.

Blanketten finns på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Avfall och återvinning.

Följande gäller:

 1. Du väger in ditt fordon på industrideponins våg.
 2. Du överlämnar ifylld blankett till personalen på plats.
 3. Du kör och tömmer avfallet på av personalen anvisad plats.
 4. Du väger ut ditt fordon på industrideponins våg och erhåller vågsedel från personalen.

 

Bredemads miljöarbete

Certifierat enligt standarden ISO 14001.

Miljöcertifieringen innebär att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Avfallsanläggningen, som omfattar allt från sortering till deponering av avfall från företag och privatpersoner, ska sträva efter att alltid förbättra och förebygga miljöpåverkan utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar. Utöver att följa tillämpliga lagar och andra bindande krav, innebär det att: 

 • behandla avfallet enligt avfallshierarkin
 • tillhandhålla tjänster som stimulerar både företag och privatpersoner till att öka sin återvinning av avfall
 • redovisa miljöarbetet öppet med en helhetssyn där myndigheternas lagar, förordningar och beslut är ett minimikrav 
 • hushålla med energi och andra naturresurser

 

Kontakt

  Bredemad återvinningscentral

 • Eka Bredemad 1, 341 34 Ljungby
 • Tel. 0372-78 93 68

Kommentera