titelbild

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, till exempel gräsklipp, ogräs, blast, löv, fallfrukt och grönsaker som inte har tillagats. Du kan ta hand om trädgårdsavfallet på din egen fastighet genom kompostering, eller lämna det på återvinningscentralen Bredemad. Du kan även teckna ett särskilt abonnemang så att trädgårdsavfallet blir hämtat vid fastigheten.

Trädgårdsabonnemang

I abonnemanget ingår behållaren (370-liter) och hämtning varannan vecka under perioden april till november. Säsongen 2023 sker de första tömningarna vecka 13-14 och de sista vecka 47-48.

Här kan du se när vi kommer till din fastighet för att hämta hushålls- och trädgårdsavfall. 

Skriv in din adress och klicka sedan ladda ner för att se årets alla datum.  

Trädgårdsabonnemang kostar 1 163 kr kr/år och beställs hos VA- och renhållningsavdelningen.

I kärlet för trädgårdsavfall lägger du:

 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Vissna blommor och blad från rabatter
 • Gräs efter gräsklippning och löv
 • Fallfrukt i mindre mängder och annat från köksträdgården som har blivit för gammalt

I kärlet för trädgårdsavfall får du inte lägga:

 • Plastsäckar
 • Matavfall
 • Jord
 • Sten
 • Grus
 • Spån från djurburar
 • Invasiva växtarter

Att tänka på inför hämtning

 • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget ut mot vägen.
 • Se till att vägen är farbar. Där vändplats finns ombeds ni att röja när sikten är skymd av exempelvis träd och grenar. Enligt kommunens renhållningsordning ska det finnas en fri köryta på 3 m fri höjd på 4 meter med en vägren på 1 meter på vardera sida av körytan.
 • Lämna bara avfall som har växt i din trädgård, grenar får max vara 30 mm i diametern.
 • Kärlet får max väga 75 kg, en bra tumregel är att du själv måste orka dra kärlet.
 • Extra hämtning kan beställas och betalas enligt renhållningstaxan för Ljungby kommun.
 • När sista tömningen för året har gjorts vinterförvarar du själv trädgårdskärlet till nästa säsong.

Avvikande tömningsdagar

Vid helgdagar eller aftnar som infaller måndag-fredag kan tömning av trädgårdskärl ske en dag tidigare eller senare än ordinarie tömningsdag, under hela den veckan. Tömning kan även ske på lördagar, söndagar eller röda dagar. Tänk på att ställa ut ditt trädgårdskärl från kl 06.00 en dag tidigare än normalt vid dessa tillfällen. Det gäller alla abonnenter som har tömning den aktuella veckan. Även om din tömningsdag inte infaller på helgdagen/aftonen.

Kommentera