Vi uppmärksammar Världsvattendagen

Vad tänker barn på när de hör ordet vatten och vad har de för roliga vattenminnen? Vi har utmanat förskolorna i kommunen att delta i en vattenkonstutmaning för att svara på dessa frågor.

Den är 22 mars är det världsvattendagen, en dag som vi i Ljungby kommun vill lyfta och uppmärksamma. Vatten är ett av Ljungby kommuns fyra fokusområden och ett av de 17 globala målen.

Barnen har skapat vattenkonst, i form av till exempel teckningar, experiment, såpbubblor som sammanställts till olika utställningar hos våra äldre invånare på särskilda boenden. 

 – Konstutmaningen skapades för att vi ville uppmärksamma våra yngsta och äldsta invånare på vattenfrågor, berättar Pernilla Lydén, kommunstrateg.

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former.

Kranmärkt kommun

För att lyfta fram vårt vatten är Ljungby kommun en Kranmärkt kommun. Det innebär, kort och gott, att vi tar ställning för kranvatten. Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten, på initiativ av branschorganisationen Svenskt vatten. 

Vattenkonstutställning på Brunnsgården i Ljungby

 

Åbrinkens utställning i Lagan

 

Kommentera