Vattnet gör Ljungby unikt

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kontrolleras noggrant. En grundförutsättning för bra vatten är att naturen mår tillräckligt bra. Vatten från Ljungby kommun  levereras inte bara i kommunen utan även till stora delar av Skåne samt delar av Alvesta och Växjö kommuner, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande. 

I Sverige finns tre typer av vattentäkter; ytvatten, infiltration av ytvatten och grundvatten från bland annat rullstensåsar. Samtliga typer finns i Ljungby kommun vilket gör att 10-15 procent av Sveriges befolkning försörjs från dessa. Det gör Ljungby unikt i Sverige som livsmedel och som naturresurs.
– Vi utvinner mer och mer vatten från vårt område i västra Kronoberg. Det vi på Campus Ljungby i samarbete med kommunen vill göra är att utforska vatten som livsmedel, ett område som är tvärvetenskapligt, säger Maria Holmén, vd Campus Ljungby.  

Och vattnet är något som hela kommunen brinner för. 

– Vi måste verkligen agera hållbart för att framtidssäkra morgondagens samhälle, säger Jennie Vidal, kommundirektör. För kommunerna innebär det att det är  nödvändigt att strategiskt planera och samverka för att framtidssäkra landets dricksvattenförsörjning. Vi behöver värna dricksvattnet och i detta arbete har politikerna ett mycket stort ansvar.

Kommunen har därför en ständig dialog med akademin om hur vattnet ska utvecklas och bibehållas och många av Campus Ljungbys projekt är också kopplade till vatten.
– Det finns flera faktorer som påverkar försörjningen av dricksvatten och det kräver också långsiktig planering och investering, vilket kräver en stor samverkan över kommungränserna, avslutar Magnus Gunnarsson.

Det här är en av artiklarna som är publicerad i bilaga i Dagens Industri.

Mer om vatten i Ljungby kommun

Vatten, Ljungbys element: öar, paddling, fiske, cykelleder och sägner vid våra vatten

Smålands sjörike 

Vatten och klimatanpassning

Kommentera