Stigande vattenflöden, var försiktig vid vattnet!

SMHI har utfärdat varningar för höga, mycket höga och extremt höga flöden i vattendrag i kommunen. En varning gällande snöfall i början av veckan har också utfärdats. Även efter att nederbörden upphör kan vattnet i vattendragen fortsätta att stiga. 

Var försiktig, respektera avspärrningar och håll avstånd till vattendrag och fordon i arbete som behöver komma fram. Tänk på att det höga vattenflödet innebär risk för översvämningar och att vatten kan tränga in i källare och upp ur golvbrunnar.

I dagsläget finns enstaka vägar i kommunen som är mer eller mindre påverkade. Följ information på Trafikverkets webbplats.

Arbete som pågår

  • Ljungby kommun fortsätter arbetet tillsammans med andra aktörer med att rensa ån Lagan från sådant som kan stoppa vattenflödet.
  • Försvarsmakten är inkallade och hemvärnet arbetar med att mäta vattennivåerna och med att observera sådant som behöver rensas bort från ån.

Privata fastigheter - tänk på det här

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Det här kan du göra för att skydda din fastighet

Markägare och lantbrukare 

  • Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
  • Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
  • Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren. 

Tänk alltid på din egen säkerhet: Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös och man ska därför vara försiktig.

Det här kan du göra för att skydda din fastighet

Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. 

Gång- och cykelvägar som är avstängda 

Gång- och cykelvägar ses över kontinuerligt och stängs av vid behov. Var försiktig och var beredd på att ta en annan väg.

  • Gång- och cykelvägar i området vid Ljungsätersbron är avstängda.
  • Gång- och cykelvägen vid Myrebo, under väg 25 är avstängd.
  • Gångväg vid Aspudden i Lagan är avstängd.

Karta över avstängda gång- och cykelvägar

Länsstyrelsen i Kronoberg om varning för mycket höga flöden 

Bakgrund

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till höga vattennivåer. Ljungby kommun samarbetar i nuläget med andra aktörer för att förebygga samhällsstörningar.

Kommentera