Vaccination pågår inom socialförvaltningen

Efter jul påbörjades vaccination mot covid-19 för de äldre som bor på särskilda boenden i Ljungby kommun. Efter vecka 3 kommer alla dessa att ha fått den första dosen vaccin och några kommer även att ha hunnit få dos 2.

Vaccination av omsorgstagare med hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats.

Här kan du läsa mer om den vaccination som kommunen kommer att genomföra.

Vaccination av personer med hemtjänst och hemsjukvård

Vaccination för dessa personer kommer att genomföras i en lokal dit omsorgstagarna måste ta sig. Anledningen till detta är att vaccinet måste hanteras på ett visst sätt när det gäller transport samt vaccinets hållbarhet.
- Det finns flera restriktioner kring vaccinet, bland annat att vaccinet inte får transporteras när det är blandat samt att det har en begränsad hållbarhet. Det gör att vi inte kan vaccinera på plats i omsorgstagarnas hem. Det kan såklart upplevas besvärligt för omsorgstagarna men det finns en fördel också. Det är nämligen så att genom att ha en lokal där vaccinationerna genomförs så går det snabbare och därför kan vi erbjuda vaccination tidigare än om vi skulle vaccinera var och en i sitt hem, säger kommunens vaccinsamordnare Ewa la Fleur Eriksson.

Vaccinationslokalerna är lättillgängliga och utformade så att det går att hålla bra avstånd.
- In- och utgångar kommer att vara separata, handsprit ska finnas och det kommer att finnas en värd på plats för att hjälpa besökarna så att det inte kommer att bildas någon köbildning, säger Ewa La Fleur Eriksson.

Kallelser kommer via hemtjänsten

Omsorgstagarna som anmält sig för vaccination kommer att få ett brev via hemtjänsten med en kallelse om vilken dag, tid och plats som de är välkomna till för att få dos 1 och 2 av sin vaccination. Dessa kallelser börjar kommunen skicka ut under vecka 3 och den närmaste tiden framåt.

Dos 2

Den andra dosen av vaccinet kommer att ges cirka 3 veckor efter den första dosen.

Vård- och omsorgspersonal

Vaccination av vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen påbörjas under vecka 4. 

Personer med beslut enligt LSS

Nästa grupp som ska vaccineras är personer med beslut enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Inom två veckor kommer de som omfattas av detta att få mer information och möjlighet att lämna intresseanmälan för vaccin.

Övriga

Övriga hänvisas till vaccination genom Region Kronoberg.

Kommentera