Vaccination mot covid-19 genom kommunen

Vaccination för dig som har hemsjukvård, hemtjänst, tryggshetslarm och/eller matdistribution

Ljungby kommun erbjuder vaccination till dig som har en insats från socialförvaltningen, såsom hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm och/eller matdistribution.

Du som ännu inte är vaccinerad eller har en tid bokad har alltså möjlighet att höra av dig till oss för att boka en tid för vaccination .

Ring och boka en tid om du vill vaccineras

Om du vill vaccineras via Ljungby kommun kan du ringa oss och boka en tid. När du bokar anger du om du också har en hushållsnära kontakt (någon du bor med) som också vill vaccineras. Då får ni en tid tillsammans. Det kan vara så att du och/eller din hushållsnära kontakt erbjuds vaccination även från Region Kronoberg. Du väljer själv om du vill vaccineras av dem eller av Ljungby kommun.

För att boka tid för vaccination av Ljungby kommun, ring 0721-62 82 12, måndag -torsdag kl. 10-11 och kl. 13-14. 

Du behöver ta dig till en vaccinationslokal

Vaccinering kommer att genomföras i en lokal dit du måste ta dig. Anledningen till detta är att vaccinet måste hanteras på ett visst sätt när det gäller transport och hållbarhet, vilket gör att vi inte kan vaccinera på plats i ditt hem. Genom att ha en lokal där vaccinationerna genomförs kan vi dessutom erbjuda vaccinering tidigare än om vi skulle vaccinera var och en i sitt hem. Lokalen är anpassad för att du ska kunna besöka oss på ett tryggt sätt. Det finns möjlighet att hålla avstånd och tillgång till handsprit. På flera av lokalerna finns en värd som tar emot dig och lotsar dig vidare.

Du ordnar själv transport till och från vaccinationsslokalen. Vilken lokalen är får du reda på vid tidsbokning. 

Två doser behövs för fullgott skydd

Vaccinationen kommer att ges vid två tillfällen och först en vecka efter andra dosen har du ett fullgott skydd. Efter varje vaccinationstillfälle kommer du att behöva finnas kvar för övervakning i cirka 15 minuter.

Kom till vaccinationstillfället om du känner dig fullt frisk

Du är välkommen på vaccination på den tid och plats du bokat via vår bokningstelefon. Kom bara om du känner dig fullt frisk. Om du får sjukdomssymptom så ska du höra av dig till oss för att få en ny tid.

Kommentera