Utökade föreningsbidrag och ytterligare julgåva

Utökade föreningsbidrag

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökade föreningsbidrag. Förslaget innebär tre föreningsbidrag: ett för uteblivna arrangemang, ett omställningsbidrag för anpassning föranledd av smittspridningen av coronaviruset och ett bidrag för driftkostnader.

Efter ett beslut i kommunfullmäktige kommer kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med att handlägga bidragen.

Budget för år 2021

På kommunstyrelsens sammanträde presenterades de olika budgetförslagen som också ställdes mot varandra. Budget för år 2021 kommer att beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Du kan följa fullmäktiges sammanträde i Ljungby Närradio och här på webbplatsen.

Fullmäktiges sammanträden 

Ytterligare julgåva till kommunanställda 

Kommunstyrelsen beslutade att dela ut ytterligare en julklapp till kommunens anställda under år 2020. 

Bakgrund

Kommunens anställda fick sin julklapp i förväg. Den delades ut under våren efter ett beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledningen till detta var att gynna det lokala näringslivet som var hårt drabbade med anledning av corona. 

Fler beslut från kommunstyrelsen

Det här är några saker som beslutades av kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet den 10 november. Mer om ovanstående och annat som beslutades och informerades om kan du läsa i protokollet.

Det justerade protokollet finns publicerat på anslagstavlan.

Kommentera