Utmaningar med skolmat gav gott samarbete

Pandemin har inneburit stora utmaningar för de flesta kommunala verksamheterna. Många har fått ställa in sin verksamhet eller övergå helt eller delvis till digital vardag, men att lösa så att elever i skolan får lunch digitalt det är ju dessvärre omöjligt, dock ställer Skolverket krav på att elever i grundskolan har rätt till att serveras lunch varje dag. Hur gör man då?

Maria Berggren, kock på Åbyskolan har varit med sedan i våras då den första omställningen kom och gymnasieelever fick distansundervisning. Trots att det inte är ett krav från Skolverket för gymnasieelever beslutade kommunen att erbjuda matlådor för avhämtning.

Kostavdelningen fick snabbt lära sig att lägga i en högre växel och hjälpas åt över gränserna mellan olika kök. Personal har blivit förflyttade och stöttat upp i andra kök och om det varit problem med leveranser så har det fått lösa sig på många olika, men för alla lika bra sätt.

 Bara eleverna får sin skollunch, säger Maria Berggren kock på Åbyskolan.

En stor utmaning för köket var inte främst att laga och paketera lunch, utan det var tekniken utifrån beställningen som var den stora utmaningen. Elever utanför tätorten fick beställa lunchlådor via en e-tjänst, där de kunde välja att hämta maten på en annan skola närmare hemmet än Sunnerbogymnasiet vilket ställde höga krav på logistiken.

Säker mathantering och utlämning för personal

För Åbyskolan kom den största omställningen nu när vårterminen skulle börja och ett dygn innan terminsstart meddelades att högstadieelever delvis skulle ha distansundervisning.

– Det är ju lite pyssel med att komma fram till hur man ska lösa logistiken kring hur vi ska gå tillväga men vem som ansvarar för att packa lådorna och med vilken mat? berättar Maria.

Skolmaten har höga krav på sig att den ska vara näringsriktig och kunna levereras säkert ur livsmedelshanteringssynpunkt.  Köken stod för utmaningen att kunna leverera mat säkert och inte sätta sig själva eller eleverna i en osäker miljö samtidigt som de inte fick tumma på hanteringen och nedkylningen av maten.

Gymnasieeleverna hämtar sin mat i en försluten box vid huvudentrén på skolan. Inne i lådan är varje enskild portion packad i en försluten påse.

–  Eleven tar sin påse och stänger efter sig- funkar kanon! högstadieeleverna plingar på hos oss vid köksingången, förklarar Maria. Detta valde jag att framföra som förslag då vi ville undvika att skapa trängsel och förvirring med lådor vid huvudentrén. Det funkar också väldigt bra, förklarar Maria.

Bättre samarbete över gränserna

En positiv erfarenhet med pandemin är ett förbättrat samarbete mellan kök, rektorer och övrig personal på skolan som tillsammans har fått lösa saker på ett helt nytt sätt än vad man gjorde tidigare.

 

Kommentera