Undervisning sker på plats igen

Kulturskolan har från och med den 25 januari öppnat upp sin verksamhet för elever födda 2005 och senare i enlighet med det beslut regeringen tog 21 januari. Detta gäller för såväl enskild undervisning som i grupp, dock anpassas grupperna så att vi kan följa de riktlinjer som finns när det gäller att undvika smittspridning.

Äldre elever, som är födda 2004 och tidigare, erbjuds digital undervisning, alternativt distansundervisning med exempelvis videolektioner och/eller inspelat material. Gruppundervisning som kräver föräldramedverkan och med personer som tillhör riskgrupper pausas helt.

De föreställningar och konserter som var planerade för den här perioden är dessvärre fortfarande inställda, men digitala arrangemang är aktuella för ett flertal av dessa aktiviteter. 

Du som vårdnadshavare ska ha fått information via vårt verksamhetssystem vad som gäller för just ditt barn. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta kulturskolan. 

Kommentera