Trivselenkät och antagningssiffror på Sunnerbogymnasiet

Trivselenkät 2021

Varje år genomförs trivselenkäten för elever i årskurs 3, 6, 9 och tredje året på gymnasiet. Då undersöks områdena trivsel, stress och trygghet.

En övervägande del av våra elever, 68–84%, uppger en positiv bild gällande trivsel i skolan och ligger bra till i jämförelse med Skolinspektionens rapport 2021.

Majoriteten av eleverna i åk 3, åk 6, åk 9 och åk 3 (GY), 80%- 88%, rapporterar att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan. I Skolinspektionens rapport 2020 så uppger 82 %-90% att de känner sig trygga. Rädslan för vuxna har ökat i år med tre procentenheter i åk 3 till 15 % och minskat med en procentenhet i åk 6 till 13 %. I Skolinspektionens enkät för årskurs 5 uppger 11 % av eleverna rädsla för vuxna på skolan.

Vi ser att fler elever uppger sig vara stressade av läxor, följt av prov och minst av betyg. De äldre eleverna, åk 9 och 3 (GY), uppger i regel mer stress, 60%-61%, än de yngre eleverna i åk 3 och 6, 18%-33%. 

Antagning på Sunnerbogymnasiet läsår 2021/2022

Förra veckan började en ny termin på Sunnerbogymnasiet. Det började 312 elever i årkurs 1 varav 260 elever av dem slutade årkurs 9 i våras i vår kommun och valde Sunnerbogymnasiet. Det är 80,2% av alla elever som slutade nian. Motsvarande siffra förra året som valde Sunnerbogymnasiet var 84,8%.

Av de som började gymnasiet denna termin började 39,7% ett yrkesförberedande program och 36,1% ett högskoleförberedande program. 24,2% av eleverna går ett introduktionsprogram.

De flesta av de högskoleförberedande programmen är fulla, förutom naturvetenskapsprogrammetdär endast 13 elever började, av totalt 30 platser. De flesta yrkesförberedande programmen är också fyllda. I år var det ett stort intresse för att börja fordons- och transportprogrammet och ett lite lägre intresse att börja handels- och administrationsprogrammet där det i dagsläget är sex av 30 platser lediga.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla.

Kommentera