Torpa förskola och fritidshem upphör och vädjan att ha barn hemma från förskolan

Torpa förskola och fritidshem upphör 

Under 2020 fick de lokaler som användes till förskola och fritidshem i Torpa akut stänga vilket ledde till att de barn och eleverna som gick där fick nya placeringar med kort varsel.

Efter genomförd utredning om hur verksamheten för förskola och fritidshem i Torpa skulle kunna genomföras beslutade barn- och utbildningsnämnden att verksamheten ska upphöra. Inget av utredningens alternativ är genomförbart utifrån kostnadseffektivitet och/eller hög kvalitativ pedagogisk verksamhet

Vädjan om att ha barn hemma från förskolan

På grund av ansträngt personalläge vädjar man nu till att de som har barn på förskolan och har möjlighet att ha barn hemma eller ordna omsorg på annat sätt än förskolan att göra det, fram till och med 11 maj. 

Situationen ser olika ut på olika förskolor i kommunen, men vädjan gäller till alla vårdnadshavare oavsett vilken förskola barner går på eller hur många timmar barnet är på förskolan.

Om man håller sitt barn hemma under hela perioden kan man ansöka om avgiftsreducering. 
Beslutet fattades av ordförande i barn- och utbildningsnämnden och gäller från 27 april - 11 maj.

Bilden av oss upphävs

Under 2009 beslutades att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ha en egen grafisk profil, ”Bilden av oss”, för att marknadsföra förskolor och skolor. Denna beslutade nu barn- och utbildningsnämnden att upphäva och att barn- och utbildningsförvaltningen istället ska använda den kommunövergripande visuella identiteten, men behåller sin logotyp av trädet. Införandet av den visuella identiteten ska införas på ett långsamt och hållbart sätt.

Mer om vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera