Tillfälligt strandskyddsdispens, föreläggande om vite och skyddsjakt på kråkfåglar

Skyddsjakt på kråkfåglar

4 skjutningar är genomföra under våren 2021, på tidiga helgmorgnar. Detta i Ljungby centrum och i Lagan. Jakten kommer att fortsätta på senhösten 2021 när fågelungarna lärt sig flyga. Målet med skyddsjakten är att få bort par eller en i paret för att kunna bryta häckningen. I nuläget har vi skjutit omkring 150 individer.

- Detta betyder att vi har minskat populationen mer än vad vi hade hoppat på. Detta är ett problem som behöver mötas från flera håll. Skyddsjakten är inte enda lösningen. Medborgarna har efterfrågat en åtgärd likt denna och vi är nöjda med resultat det gett, säger Anna E. Andersson, miljöchef. 

Föreläggande om vite

Ett pågående utsläpp i ån Lagan med okänd källa har identifierats men lokaliserats till en dagvattenbrunn i Lagan samhälle.

- I nuläget inte vet vad det är för slags utsläpp, men vi ser att det är något som finns i marken och urlakas vid regn, säger Anna E. Andersson.

Åtgärder är vidtagna i form av ett föreläggande riktat mot en verksamhet som innebär att verksamheten bland annat ska provta marken kring området. Detta har dock inte trätt i kraft ännu då överklagandetiden inte har gått ut.

I nuläget har kommunen, i form av räddningstjänsten, lagt ut länsar för att begränsa spridning av utsläppet och slamsuger vid behov. 

Tillfälligt strandskyddsdispens

En ideell förening har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en container för bland annat kajakuthyrning. Containern är avsedd att vara uppställd på platsen till och med den 30 september 2022. Byggnaden placeras längs en befintlig iläggningsplats för båtar helt inom strandskyddat område för ån Lagan i Ljungby tätort.

Detta kommer att möjliggöra uthyrning av kajaker, SUP-brädor och liknande från containern genom självbetjäning. Ansökan om tidsbegränsad strandskyddsdispens görs för att som en del i ett större projekt för Lagaåns utveckling kunna visa på drivkraft och nyttjandet av ån Lagan. Detta såg nämnden positivt på och ser fram emot sommarens uthyrning.

Detta är några av de punkter som miljö- och byggnämnden hanterade på sitt senaste sammanträde. Är du intresserad av mer? Då kan du ta del av hela protokollet på vår digitala anslagstavla, där det publiceras efter justering.

Kommentera