Tider för pensionärernas gratisbad och nya priser på lokalhyrorna på Grand

 Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 i 2021 års budget om 107 000 kr till gratis bad för pensionärer. Förvaltningen kommer att följa kostnaderna för gratisbad och summera i bokslut 2021 om efterfrågan för gratisbadet uppgick eller översteg summan som anslagits. När nytt biljett- och passersystem har upphandlats och installerats kommer det troligtvis att finnas bättre möjligheter att ta fram statistik på besökande och därmed också kostnaden. Förvaltningen föreslog att gratisbad gäller för ålderspensionärer och personer som beviljats sjukersättning och som bor i Ljungby kommun. Fritt bad kommer ske under vardagar mellan klockan 8.00-14.00.

Priser på lokalhyra av Grand

Kulturhuset Grand kommer att vara färdigrenoverat under våren 2021 med planerad öppning under april månad. Prissättningen på lokalhyrorna måste ses över och anpassas efter driftskostnaderna. Målet är att fortsatt kunna erbjuda Grand som kulturlokal till alla kulturaktörer som önskar nyttja lokalen och till rimliga priser. Med utgångspunkt för företagspriserna har priserna för föreningar reducerats med ca: 45%.

Förvaltningens beredning
En omvärldsanalys är gjord med kommuner med liknande lokaler, både i närområdet och kommuner i andra län, Växjö, Osby, Hässleholm. Det ser väldigt olika ut i de olika kommunerna när det gäller utbud av tjänster och vad som kan erbjudas i form av lokaler som passar teater, konserter, biograf, restaurang och café. För prissättningen av hyrorna för Grand har detta material legat som grund och hänsyn har tagits till storlek på ort, typ av lokal och utbud. Prisbilaga hittar du i protokollet.

 Mer om vad som beslutades av kultur- och fritidsnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera