Sunnerbogymnasiet övergår till distansundervisning

Distansundervisningen är en förebyggande åtgärd för att minska smittspridningen på grund av att elever på skolan inte följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer i den utsträckning som man önskar. Sunnerbogymnasiet övergår inte till distansundervisning för att man har sett en stor ökning av antalet bekräftat smittade fall den senaste tiden. Skolan vill ta ansvar för att minska smittspridningen och väljer därför att i samband med höstlovet att övergå till distansundervisning resten av vecka 43, från och med tisdag den 20 oktober. Distansudervisningen görs för att få en längre period där eleverna inte träffas.

Sunnerbogymnasiet räknar med att denna förebyggande insats är tillräcklig och att skolan kan återgå till normalt läge efter höstlovet. Inplanerade prov under vecka 43 genomförs som planerat på skolan.

Ingen skollunch kommer att serveras från och med tisdag 20 oktober. 

Vi vädjar till våra gymnasieelever att inte träffas i onödan under vecka 43 och 44 .

Kommentera