Stödboende Fyren avvecklas och beslut om bidrag

Stödboende Fyren avvecklas

Under 2021 har inflödet till stödboende Fyren minskat och under oktober 2021 finns inga personer inskrivna i stödboendet. Förklaringarna till detta är att socialförvaltningen i högre grad arbetar med familjehem samt att ensamkommande barn och unga blivit myndiga. Undersökningar visar att kvaliteten på Fyren genom åren varit god.

Medarbetare som berörs av beslutet har fått information inför nämndens beslut. Även fackliga företrädare har fått information.

Föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer 

Totalt sökte 25 pensionärs- och handikapporganisationer bidraget som hanteras av socialnämnden. Pandemon har medfört att några av organisationerna haft svårt att uppfylla en del av förutsättningarna som finns för bidraget. Socialnämnden anser att organisationerna engagerat sig för sina medlemmar och därför beslutade nämnden att bevilja bidrag till samtliga som sökte.

Pensionärsorganisationer som får bidrag 

 • Vrå-Lidhult SPF 
 • PRO Ryssby 
 • Berga PRO 
 • Ljungby Pensionärsförening RPG 
 • SPF Seniorerna Berga 
 • Ryssby SPF
 • SPF Seniorerna Odensjö 
 • SKPF (tidigare SPRF)
 • Agunnaryd SPF
 • SPF Seniorerna Annerstad 
 • SPF Seniorerna Ljungby
 • Angelstad PRO
 • Hamneda Seniorer 
 • PRO Ljungby

Handikapporganisationer som får bidrag 

 • Bcf Viktoria i Kronobergs län 
 • Ljungby Sunnerbo FUB
 • Hjärtlung i Ljungby
 • Ljungby-Markaryd Diabetesförening 
 • Synskadades Riksförbund
 • Neuroförbundet Kronoberg
 • Reumatikerföreningen Ljungby
 • Stroke Föreningen Sunnerbo 
 • Lokalföreningen Parkinson Ljungby
 • Kronobergs lokalförening i RTP
 • Sunnerbo Demensförening

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av socialnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla.

Kommentera