Språkförskolan blir kvar i Ljungby kommuns regi och bättre ekonomisk prognos

Ljungby kommun har sedan 2015 haft språkförskola, på Byagårdensförskola, för barn i hela länet i samarbete med Region Kronoberg som nu har beslutat att avsluta nuvarande samarbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att behålla språkförskolan. De barn som får diagnos via regionens logopeder ska erbjudas en plats där om vårdnadshavare kan hämta och lämna.

- Vi är måna om vår personal och den specialistkunskap som finns där och vill behålla språkförskolan, säger Magnus Carlsson vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

- Vi vill kunna erbjuda en bra och bred verksamhet och service för våra barn i kommunen som är i behov av särskilt stöd, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef.

Idag finns det åtta språkplatser på Byagårdens förskola. Beslutet innebär att språkförskolan endast tar emot barn från Ljungby kommun och inte hela länet som det är i nuläget.

 

Ekonomiska prognosen signalerar ett mindre underskott

Den ekonomiska prognosen efter november månad pekar på ett underskott på 1,8 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en förbättring i prognosen på en miljon sen prognosen i oktober.

- Det är mycket pengar, men i förhållande till hela nämndens budget på 700 miljoner så känner det inte så mycket, säger Marcus Walldén.

- Vi har tidigare beslutat om budgetanpassningar och det är nu som vi ser resultatet av dessa, säger Marcus Walldén.

- Jag är så stolt över våra verksamheter. De har gjort ett fantastiskt jobb, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef.

 

 Mer om vad som beslutades av barn- och utbildnings nämnden kan du läsa i protokollet på Anslagstavlan så snart det är justerat.

Kommentera