Sopsortering: Viktigt att allt skräp försluts i påsar

Vi är inne på tredje året med gröna och röda avfallspåsar. Oavsett om man sorterar matavfall eller inte ska allt skräp läggas i plastpåsar innan det slängs ute i tunnan. Det kommer fortfarande in mycket löst avfall i sorteringsanläggningen där allt hushållsavfall passerar. 

I början av 2019 infördes matavfallssortering i gröna påsar i kommunens hushåll. De första plockanalyserna, där man kontrollerar innehållet i påsarna, visade att det var cirka 20 % annat skräp som inte är matavfall i de gröna påsarna. Det har blivit bättre sedan dess men exakt hur det ser ut vet vi inte i nuläget. Pandemin har satt käppar i hjulen för plockanalyser och stickprovskontroller under 2020. Om det blir möjligt att göra kontroller under 2021 återstår att se.

Avvikelserapport och extra kostnad 

Däremot håller chaufförerna i sopbilarna koll på vad som ligger i soptunnan och noterar när det är något som är fel. Det är vanligt att det ligger löst avfall i soptunnan, till exempel grenar, förpackningar och hundbajspåsar. I soptunnan ska det bara ligga påsar med avfall i. Tunna grenar ska lämnas på återvinningscentralen eller läggas i trädgårdstunna, förpackningar sorteras på återvinningsstationer alternativt i röd påse, och hundbajspåsar och annat restavfall ska läggas i röd påse innan det slängs i tunnan. Generellt är det störst problem med felsorterat och löst avfall i flerfamiljshusens soptunnor, både i Ljungby och övriga orter.

Om chauffören ser att det är löst avfall i tunnan när den töms skickar hen en avvikelserapport via systemet och sätter en klisterlapp på sopkärlet. I systemet och på lappen noteras vad det är som är fel. Det kan också vara att det ligger annat än matavfall i gröna påsar, ifall det syns tydligt utanpå eller för att påsarna inte knutits. Andra avvikelser är att kärlet inte står framkört för att bli tömt, att kärlet är felvänt eller att det finns trädgrenar som hänger ut och gör att bilen inte kommer fram.

Om samma fel uppstår en andra gång får man en klisterlapp på kärlet igen, och ett brev där det framgår att 345 kr kommer att debiteras om det upprepas en tredje gång. Avvikelserna och avgifterna regleras i renhållningsordningen och taxan, och samma system gäller även för flerfamiljshus, större fastighetsägare och verksamheter med hushållsavfall.

Anledningen till att allt avfall ska läggas i påsar är att alla hushållssopor körs till en sorteringsanläggning där de gröna matavfallspåsarna skiljs från övriga. Anläggningen fungerar inte optimalt med löst avfall. Det försämrar sorteringen och sliter på anläggningen, vilket kan ge ökat behov av underhåll med fördyrad sophantering för alla abonnenter som följd.

Så ska det se ut i soptunnan:

  • Bara påsar med avfall i soptunnan
  • Påsarna ska knytas ordentligt
  • I gröna påsar ska bara matavfall läggas
  • Är du osäker på om något är matavfall - lägg det i en röd påse

Kommentera