Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Skola24 eller per telefon.

Elev över 18 år anmäler sig själv, för övriga gäller frånvaroanmälan av vårdnadshavare. 

Anmälan ska göras innan kl. 10:00 varje dag som eleven är frånvarande. 

Skola24 nås via: https://ljungby.skola24.se.

Telefonanmälan 0515-77 73 20

Kommentera