Satsning på grön vätgas

Framtidens drivmedel heter vätgas, och med det strategiska läget utmed E4:an och väg 25 har Ljungby perfekta förutsättningar för vätgasproduktion. Tillsammans med Strandmöllen AB och Ljungby Energi inleder Ljungby kommun nu ett gemensamt, gränsöverskridande projekt för grönare framtid. 

Strandmöllen, ett danskt företag som är etablerat i Ljungby och som redan idag  producerar och säljer gaser till de flesta branscher, planerar att bygga en fabrik för att producera vätgas för fordonsbränsle. 

Genom samarbete med Ljungby Energi kommer vätgasen att produceras med grön el från solceller, vindkraft och Organic Rankine Cycle (ORC), som är en process där överskottsvärme ifrån ett närliggande företag konverteras till elektricitet.

– Det här är någonting som vi har funderat på en lång tid, säger Bo Schönbeck, vd för Ljungby Energi. Vätgas kommer ju på bred front i Europa och vi har hela tiden haft som mål att försöka få till en vätgasanläggning. Ljungby har de allra bästa förutsättningar eftersom vi redan har ett etablerat gasbolag på orten. På ena sidan E4:an har vi redan biogasanläggningar med tankstationer, en vätgasanläggning med tankstation på andra gör att vi kan förse både lokal och förbipasserande trafik med förnybart bränsle. Det blir en enorm fördel för Ljungby. 

Vid produktionen av vätgas bildas restvärme som Ljungby Energi tar tillvara på för att sedan förse ett av Ljungbybostäders nya byggnadsprojekt med fjärrvärme.
– Det handlar om att koppla ihop klimatsmarta el-och värmelösningar i fastigheterna med nya komponenter såsom solceller, batterier, elbilar, fastighetsenergi, hushållsel, spillvärme från industrin och produktionen av vätgas placerad utmed️ E️4: an️. Vi tar värmen️ via️ växlare️ från️ elektrolysören️ ut️ på️ ett️ lågtemperatur️ fjärrvärmenätet️ runt️
hela️ tomten️ för att hitta den mest effektiva och klimatsmarta energianvändningen och använda elenergin internt innan den säljs externt, säger Joakim Karlsson, vd Ljungbybostäder.

Även Ljungby kommun och Region Kronoberg har del i samarbetet, bland annat genom planer på att införa stadsbussar och sopbilar drivna av vätgas.

Kommentera