Satsning mot ungdomsarbetslöshet föreslås och arbetskläder till personal

Förslag om satsning mot ungdomsarbetslöshet

Socialnämnden godkände ett förslag på en satsning för att motverka ungdomsarbetslöshet i Ljungby kommun. Förslaget lämnas över till kommunstyrelsen för fortsatta beslut om huruvida satsningen ska genomföras.

Förslaget innebär att kommunen inför ungdomsanställningar för personer som är 18-24 år som varken studerar eller arbetet och som bor i Ljungby kommun. Syftet är att bryta arbetslösheten en period, ge en inblick i de yrken som finns i kommunen samt vara en språngbräda till vidare utbildning och arbete. De anställda ungdomarna ska enligt förslaget arbeta 4 dagar i veckan under max 6 månader i kommunen och den femte dagen per vecka ska användas till bland annat kompetensutvecklingsinsatser via ett kommunalt projekt som pågår som kallas Fasetten. Anställningen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och vara ett extra stöd utöver de kommunala verksamheternas ordinarie arbete.

Ytterplagg till socialförvaltningens anställda

Socialnämnden beslutade att jackor ska köpas in till personal som arbetar utomhus eller transporterar sig bland omsorgstagare.

Önskemålet om ytterkläder har funnits länge i förvaltningen men det har inte funnits ekonomiska möjligheter förrän i år. Dessutom har det hänt att människor stjäl i folks hem genom att utge sig för att vara anställda hos kommunen. Speciella arbetskläder skulle hjälpa till att motverka detta.

Barn och ungas välmående

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på insatser och åtgärder som har effekt för att barn ska ha en lyckad skolgång.

Förslaget har sin grund i att barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens presidier kommit överens om att förvaltningarna måste samverka mer i arbetet för barn och elever.

Fler beslut och information

Mer om vad som beslutades av socialnämnden kan du läsa i protokollet som publiceras på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera