Så ska 30-skyltarna vid skolor tolkas

Skyltningen vid skolor med hastighetsbegränsningen 30km/h och tilläggstavlan mån-fre 7-17 stämde inte överens med den lokala trafikföre­skriften.

Vid 30-skyltar med tillägget "mån-fre 7-17" gäller hastighetsbegränsningen 30km/h alltid på veckodagarna måndag-fredag, oavsett om det är en vardag före röd dag eller en röd dag. 

Så stod det inte i de lokala trafikföreskrifterna som nu har skrivits om efter beslut i tekniska nämnden. Till exempel så gäller 30 km/h mellan kl 7-17 på dag före Kristi Himmelfärdsdag och Kristi Him­melfärdsdag då dessa alltid infaller på en onsdag respektive torsdag. 

Från kommunens sida handlar det om tydlighet för ökad säkerhet - för att trafikanterna ska vänja sig vid att alltid hålla 30 dessa dagar och tider. Anledningen är att det ofta är barn på fritids i skolornas lokaler på vardagar före röd dag. Ännu ett skäl är att turister från andra länder inte känner till svenska helgdagar.

För att få en likvärdig skyltning vid skolor och förskolor med tidsbestämd hastighetsreglering kommer skylten på John A Lagers väg att ändras. Där gäller hastigheten 50km/h mån-fre 7-17, alltid på veckodagarna måndag-fredag och inte "vardagar" som det stått innan.

Vid några skolor är det 30-skyltar utan någon tilläggstavla, där gäller alltid 30 km/h, dygnet runt årets alla dagar.

Kommentera