Resultat i årets undersökning av det lokala företagsklimatet

Kronoberg står sig fortsatt starkt när det gäller det lokala företagsklimatet och länet ligger på plats 5 av landets 21 län. Genomsnittet för Kronobergs sammanfattande omdöme är 3,5. Ljungby har ett resultat på 3,7 som är detsamma som förra året.

Jämfört med riket så sticker vi ut positivt avseende följande delar:
• Företagens engagemang för företagsklimatet 3,8 (förbättring på +0,3)
• Kommunpolitikers attityder 3,7 (förbättring +0,4)
• Tjänstemännens attityder 3,4 (förbättring +0,3)
• Dialogen med kommunens beslutsfattare 3,4 (förbättring på +0,4)

Ljungby kommun behöver dock förbättra sig avseende handläggningstider till bygglov och i upphandlingsfrågor. Genom riktade satsningar inom upphandling och handläggning satsar nu kommunen extra på att förbättra sig inom dessa områden.

Per-Åke Adolfsson, näringslivschef
-Ljungby kommuns positiva arbete med digitala och fysiska företagsbesök fortsätter. Arbetet med det nya fokusområdet Näringsliv fortsätter i dialogen med näringslivet för tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsklimat.

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande
-Det känns oerhört bra att vi fortsatt har ett stabilt och starkt näringslivsklimat i Ljungby kommun. Vår dialog med företagen är viktig för vår fortsatta resa mot Sveriges bästa näringsliv och därför gör vi nu fortsatt riktade satsningar inom upphandling och bygglovshandläggning för att förbättra oss inom dessa områden. Vi ser också med stor glädje att våra satsningar ger resultat och att vi sen föregående mätning till exempel har "knäckt kurvan" och förbättrat oss avseende upphandlingar vilket visar att vi verkligen är på rätt väg i denna fråga. Industrin och exporten är stark och näringslivets struktur och företagens framgångar på världsmarknaden gör också att vi har låg arbetslöshet i Ljungby. Den lägsta i länet faktiskt. Med gott om jobb följer välstånd och därför kan jag inte nog understryka vikten av hög sysselsättningsgrad.

Jennie Vidal, kommundirektör
-Genom att ha näringsliv som ett fokusområde har våra politiker oavsett politisk färg verkligen gjort ett aktivt val och tagit på sig ledartröjan i denna viktiga fråga. Det gör att vi i Ljungby kommun låter näringslivsfrågorna genomsyra hela vår kommunala organisation vilket givetvis bidrar till ett starkt och bra resultat. Nu kommer vi fortsätta analysera resultatet och ha fortsatt dialog med vårt lokala näringsliv.

Kommentera