Restauranger på två särskilda boenden öppna

Restaurangerna på kommunens särskilda boenden har varit stängda sedan den 17 mars för att minska risken för smittspridning. Nu kommer de att öppna för vissa matgäster.

Från och med den 13 oktober är restaurangerna på Åsikten och Björkäng öppna, men bara för pensionärer, omsorgstagare inom socialförvaltningens verksamheter och personal som arbetar på boendet. De som bor på de särskilda boendena kommer även fortsättningsvis att äta sina måltider på avdelningarna. 

Öppningarna sker enligt myndigheternas rekommendationer, samma som gäller på övriga restauranger. Det handlar till exempel om utglesning för att kunna hålla avstånd.

Anledningen till att restaurangerna öppnas är framför allt matgästernas sociala och näringsmässiga behov.

Ytterligare restauranger kommer att öppnas under oktober så länge situationen tillåter. Det gäller Åbrinken och Ljungberga som planeras öppna den 26 oktober. Brunnsgårdens restaurang är fortsatt stängd men det beror på renoveringen som pågår där.

Såhär ser planen ut, men om läget skulle förändras eller problem med trängsel, köer eller liknande uppstår kan restaurangerna komma att stängas igen. 

Läs mer om mat och måltider på särskilda boenden.

Kommentera