Rapportera farligt avfall

Alla företag och verksamheter ska föra anteckningar om farligt avfall. Från och med 1 november 2020 ska dessa anteckningar börja rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Skyldigheten att föra anteckningar och rapportera gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Regeländringar både 1 augusti och 1 november

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Så här antecknar och rapporterar du farligt avfall, med olika exempel.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Rapporteringen ska innehålla uppgifter från och med 1 augusti 2020.

Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Kommentera