Omställning till god och nära vård

Välfärden står inför stora utmaningar och för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en omställning till god och nära vård. Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare. Den innebär att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det här ska bli verklighet krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

-Redan nu finns ett gott samarbete mellan oss i Ljungby kommun och Region Kronoberg och nu kommer detta att intensifieras. Det första steget i arbetet med god och nära vård är att Region Kronoberg och Ljungby kommun skriver en avsiktsförklaring och därefter kommer vi att arbeta tätt för att det ska göra skillnad för patienten och för att vi tillsammans ska klara välfärdsutmaningarna, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande. 

-Det här är ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete och redan idag utförs avancerad sjukvård i hemmet och med digitaliseringens möjligheter kan vi också möta invånarna på helt nya sätt i framtiden. Det kommer att krävas både nya arbetssätt och samarbeten framöver och samverkan mellan region och kommun kommer att bli ännu viktigare i framtiden, säger Jennie Vidal, kommundirektör i Ljungby kommun.

Ny teknik ger förutsättningar för mer likvärdig vård

Den nya tekniken ger också goda möjligheter att skapa en mycket bättre och likvärdig vård i framtiden. Till exempel kommer vi kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad ohälsa i befolkningen exempelvis genom AI- teknologi och analys av hälsodata. Målet är att ge invånaren en samordnad vård som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. 

Campus Ljungby håller ihop arbetet som kan bli nationell föregångare

I arbetet finns tre parter: Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby. Campus Ljungby är den part som håller ihop arbetet.

Regeringen har en särskild utredare som har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur staten kan främja försök inom kommunsektorn. Utredaren kommer att följa det arbete som Region Kronoberg och Ljungby kommun har.

-Det är en möjlighet för oss att vara "försöksverksamhet" och om vi kan prova ett djupare samarbete över organisationsgränserna kan vi vara en föregångare i landet, säger Martin Myrskog som är regiondirektör.

 

 

 

Kommentera