Nytt gatunamn och rekordmånga bygglovsansökningar på landsbygden

Nytt område med nytt gatunamn

Med anledning av planering för ny gata inom kvarteret Muttern, beläget på nordvästra industriområdet i Ljungby, behövs ett nytt gatunamn för adressättning. Tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelse från den 22 januari 2021 gett förslag på gatunamn. För att knyta an till de närliggande gatunamnen samt de verksamheter som befinner sig i området föreslår tekniska förvaltningen något av följande gatunamn:

  • Sliparegatan
  • Formaregatan
  • Smältaregatan
  • Mätaregatan

Miljö- och byggnämnden fastslog därmed Smältaregatan som gatunamn i området. 

Bygglov på landsbygden

Just nu är det många som planerar bygga hus, dessutom just nu rekordmånga utanför Ljungby tätort. På senaste sammanträdet hanterade nämnden hela fyra bygglov av den här sorten. Något som plan- och byggchef, Therese Lindström, ser som väldigt positivt och roligt. Miljö- och byggnämnden kunde under sitt sammanträde meddela ett positivt förhandsbesked till alla fyra bygglovsansökningarna. 

Fler beslut från miljö- och byggnämnden

Det här är ett utdrag av det som beslutades av miljö- och byggnämnden vid senaste sammanträdet den 7 april. Mer om ovanstående och fler beslut och ärenden kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla när det är justerat.

 

Kommentera