Nya veckor för sophämtning 2021

Är du van vid att få ditt sopkärl tömt på udda eller jämna veckor? Då får du tänka tvärtom 2021. Vid årsskiftet är det nämligen två udda veckor i rad, eftersom år 2020 har 53 veckor i stället för 52, vilket inträffar med jämna mellanrum. Det innebär att vecka 53 följs av vecka 1. 

Sophämtningen kommer att ske med samma intervall som vanligt, varannan eller var fjärde vecka beroende på hur ditt abonnemang ser ut. På så sätt behöver ingen vänta längre än vanligt på att få soporna hämtade. Du som bor i villa eller flerfamiljshus, eller arbetar i verksamheter och industrier som är van vid sophämtning udda eller jämna veckor får därför tänka tvärtom 2021. 

Gör nya anteckningar!

Du som tidigare haft sophämtning udda veckor får det jämna veckor istället, och tvärtom. Det innebär att du som får soptunnan tömd vecka 53 får nästa tömning vecka 2 2021 och sedan fortsätter tömningarna jämna veckor under 2021. Sophämtningen kommer att ske på samma veckodag och med det tömningsintervall du har sedan tidigare. Du som har sophämtning varje vecka påverkas inte.

Ställ fram soptunnan i god tid

Det är viktigt att sopkärlet står tillgängligt för sopbilen från kl. 06.00 på tömningsdagen, för att det ska bli tömt. Ordna gärna en permanent plats för ditt sopkärl som gör att du slipper rulla fram det på tömningsdagen.

Läs mer om hur kärlet ska placeras på webbsidan om hushållsavfall. 

Avvikande tömningsdagar vid jul, nyår och trettonhelgen

Under perioden söndag 20/12 2020 - söndag 10/1 2021 är det flera helgdagar och aftnar. Det innebär att soporna kan hämtas en dag tidigare eller senare än ordinarie tömningsdag, det kan även ske på en lördag, söndag eller röd dag. Ställ ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 dagen före ordinarie tömningsdag, för att vara säker på att få det tömt. Eller låt det stå tillgängligt för sopbilen under denna period. 

Kommentera