Ny visuell identitet och utveckling av området längs ån Lagan

Nu ser kommunen annorlunda ut 

Från och med idag kommer du att märka att Ljungby kommun börjar se lite annorlunda ut. I trycksaker, i digitala kanaler och annan information från oss kommer reviderad logga, nya färger och typsnitt att dyka upp. Detta beror på att kommunstyrelsen idag fastställt en ny så kallad visuell identitet för organisationen Ljungby kommun. Det har funnits en identitet innan också givetvis men den är inte anpassad efter dagens medielandskap, kanaler och digitala miljöer. Det är den främsta anledningen till att vi byter. Den andra är att vi vill även visuellt signalera vision, mål och andra värden som vi som kommun står för. Med den visuella identiteten blir det lätt för dig som invånare att känna igen oss som avsändare i olika sammanhang och förhoppningsvis kan den också bidra till att du kan vara stolt över att bo i Ljungby kommun.

Devisen för implementeringen är att vi byter upp oss - långsamt men hållbart. Av den anledningen kommer du att stöta på både nytt och gammalt där du möter Ljungby kommun ett tag framöver.

Arbetet med identiteten har pågått större delen av år 2020. Ni invånare har bidragit genom en enkät om er syn på Ljungby kommun och medarbetare har bidragit genom, förutom samma enkät som invånare, en intern enkät och vi har haft en intern fokusgrupp som varit bollplank och avstämningspunkt under processen.

Utveckling av ån Lagan 

En förstudie har tagits fram för att synliggöra hur Ljungby kommun kan utveckla området kring ån Lagan utifrån fokusområdena. För att få svar på det har en förstudie tagits fram. Nästa steg i arbetet är att en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp arbetar vidare och gör bedömningar utifrån förstudien. 

Förstudie för ombyggnad av kommunhusets entré

Sedan tidigare är det beslutat att turistbyrån ska flytta till lokaler som ägs av Ljungby kommun. Olika alternativ har diskuterats, men kommunhuset framstår som det mest lämpliga alternativet. En flytt kommer att bli aktuell under nästa år. På dagens sammanträde beställde kommunstyrelsen en förstudie om ombyggnad av reception och entré i kommunhuset.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som behandlades av kommunstyrelsen kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera