Ny samarbetsmetod inleds

Idag går startskottet för ett nytt sätt att arbeta med våra fokusområden. Samarbete är en nyckel till framgång och därför kommer vi framöver att jobba med ett antal externa samarbetspartner. För att helt enkelt ha draghjälp av varandra och verkligen leva som vi lär: att tillsammans formar vi framtiden i den här kommunen.

Fokusområdena

Det är i arbetet med visionen att bli 35 000 invånare år 2035 som kommunens politiker beslutat om dessa fyra fokusområden. Fokusområdena är centrala för att kunna utvecklas och växa som kommun och är en del av kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete med fokus på att skapa tillväxt i kommunen. Fokusområdena har tagits fram i en omvärldsanalys som bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. För att få drivkraft i Ljungby kommuns fokusområden, mot kommunens vision och mål, har den nya organisation som kickas igång idag tagits fram med tydligt mål, syfte, uppdrag och finansiering beslutat av kommunstyrelsen.

Vad händer idag?

På dagens "kick-off" deltar representanter från vår kommun och från de nya samarbetspartnerna. Alla partners presenteras och vägen framåt i det gemensamma arbetet kommer att börja snitslas ut. Landshövdingen och länsrådet närvarar också.

Vad innebär samarbetet?

Resultatet av samarbetet är att fokusområdena ska bli en naturlig del för att nå kommunens vision och att fokusområdena blir synliggjorda såväl internt som externt i Ljungby kommun. Externa parter såsom företag, föreningsliv med flera ska kunna använda samma material och berätta om platsen Ljungby kommun. Den nya organisationen förväntas skapa tydliga arbetssätt som ska leda till att vi når kommunfullmäktiges uppsatta mål. Dessutom förväntas arbetet skapa tillväxt och affärsnytta både för företag, föreningar och kommunen.

Våra fokusområden och samarbetspartners är:

 • Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
  Partner: Lokal 16/Teater 16 och Campus Ljungby
 • Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
  Partner: Forskningsstation Bolmen och Sydvatten AB
 • Utveckla arbetet kring berättartraditionen och Sagobygden
  Partner: Sagomuseet/Sagobygden
 • Näringsliv
  Partner: Ljungby business arena och Företagarna

Den här nyheten kommer att uppdateras med mer information om den inledande träffen. 

Läs mer 

Läs mer om vår vision på sidan Vår vision. 

Kommentera