Nu är det dags att ansöka om skolskjuts

Elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7-9 till hösten och är i behov av skolskjuts måste ansöka om skolskjuts. 

Elever som, oavsett årskurs, har växelvis boende eller har valt en annan skola än anvisningsskolan ska också ansöka som skolskjuts. 

Ansök senast 15 april för att få skolskjuts läsåret 2021/2022.

Avståndsregler för att få skolskjuts

  • Barn i förskoleklass-årskurs 3 ska ha minst 3 km till skolan.
    Hållplatsen får ligga max 1 km från bostaden.
  • Barn i årskurs 4-6 ska ha minst 4 km till skolan.
    Hållplatsen får ligga max 2 km från bostaden.
  • Barn i årskurs 7-9 ska ha minst 4 km till skolan.
    Hållplatsen får ligga max 3 km från bostaden.

Elever som bor i Ljungby tätort har inte rätt till skolskjuts.
Man kan inte ansöka om skolskjuts till och från fritids.

Här kan du läsa om regler och ansökan om skolskjuts

Kommentera