Mötesplats för unga och driv i arbetet med fokusområdena

Attraktiva mötesplatser för förbättrad hälsa bland unga 

Folkhälsan har blivit lidande under coronapandemin. Det finns tendenser på att pandemin bidragit till att ungdomar blivit mer stillasittande och mer ensamma samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. För att förbättra folkhälsan bland ungdomar har kommunstyrelsen beslutat om ett arbete med att skapa attraktiva mötesplatser. Arbetet kommer att drivas av flera förvaltningar och en projektledare kommer att anställas.

Nytt driv i arbetet med fokusområdena 

För att få ny drivkraft i arbetet med Ljungby kommuns fokusområden finns ett nytt arbetssätt med ny organisation där Ljungby kommun kommer att samarbeta tydligare med externa aktörer. Detta ska leda till bättre måluppfyllelse och tillväxt för företag, föreningar och för kommunen.

I arbete mot visionen har Ljungby kommun fyra fokusområden:
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen
• Näringsliv 

Visselblåsarfunktion 

I en motion föreslår man att Ljungby kommun ska anlita en extern part för visselblåsare. Ärendet har hanterats av personalutskottet där ledamöterna föreslog att kommunledningsförvaltningen ska fortsätta utreda möjlighet till samarbete med länets kommuner och Region Kronoberg för en extern gemensam lösning. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att bifalla motionen med tillägg om hur finansieringen ska se ut. Ärendet kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Sommargåva till anställda 

Kommunens anställda kommer att få en sommargåva. Det är ett presentkort på 250 kronor. Det gäller för mat, alkoholfri dryck samt för take away hos lokala restauranger. 

Mer om vad som beslutades av kommunstyrelsen kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera