Måsarnas ungar har hoppat ur bona

Nu har måsarnas ungar hoppat ur bona. Eftersom de inte lärt sig flyga ännu går de omkring på marken och de kan bete sig lite förvirrat. Det kommer att ta ytterligare någon veckan innan ungarna har lärt sig att flyga.

Måsarnas föräldrar förser sina ungar med mat och skydd och det är därför de skränar extra mycket just nu. De kan också störtdyka mot människor som de upplever som ett hot. Det är ytterst ovanligt att måsarna går till angrepp. 

Det är mycket viktigt att inte mata måsar eller kajor eftersom de ökat i antal. Ett ökat antal kan tränga undan andra arter av fåglar samt orsaka olägenhter. 

Skyddsjakten har ett uppehåll under den period när djur i naturen får ungar. Den återupptas när det blir tillåtet och kommer att fortsätta under vissa helger året ut.

Kommentera