titelbild

Markanvisningstävling i Lagan startar idag

Välkommen att skicka in ett bidrag till markanvisningstävling för fastigheten Ljungby Torg 11:23, Bergagården i Lagan!  

Tävlingen går ur på att lägga ett bud med en köpeskilling och en beskrivning av hur exploatören skulle vilja använda och utveckla området. Det ska framgå om exploatören vill behålla eller riva befintlig bebyggelse.

Det vinnande tävlingsbidraget kommer få möjlighet att teckna ett markanvisningsavtal som ger ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa och bebygga det anvisade området under en viss tidsperiod och på vissa villkor.  

Tävlingsbidrag ska skickas senast den 7 maj 2021 med e-post till jakob.ruter@ljungby.se. Tävlingsbidraget är bindande och ska vara märkt ”Markanvisning Torg 11:23”. 

Utvärdering av tävlingsbidragen görs av tekniska förvaltningen i samråd med miljö-och byggförvaltningen. Erbjuden köpeskilling å ena sidan och idéerna över användningen/utvecklingen av området å andra sidan kommer att viktas lika i utvärderingen.

Mer information om tävlingen och fastigheten finns på webbsidan Markanvisningstävling.

Kommentera