Måltiden är viktig för de äldre och maten smakar gott

Maten på våra särskilda boenden får mycket bra resultat, det visar Socialstyrelsens brukarundersökning för våren 2020.  

Socialstyrelsens brukarundersökning mäter bland annat hur boende på särskilda boenden upplever sin situation och måltidsupplevelsen. Resultat visar på att coronapandemin inte brutit den trenden av ökad nöjdhet bland omsorgstagare.  

God mat 

Maten smakar mycket bra eller ganska bra, där Ljungbys resultat är bättre jämfört med både rikets och övriga Kronobergs. 87 procent anser maten smakar mycket bra. I Kronoberg tycker 77 procent att maten smakar mycket bra och i riket är det 74 procent.  

– Det är verkligen roligt att arbetet med maten till de äldre uppskattas. Det finns flera faktorer som påverkar nöjdheten i slutänden och vi arbetar ständigt för att maten ska vara lagad från grunden, kännas igen av de äldre, smaka gott och ha hög näringstäthet, säger Mariana Axelsson kostchef. 

På frågan om man anser att måltiden är en trevlig stund anser 71 procent i Ljungby det, vilket är i likhet med rikets resultat 70 procent. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. 

Samtliga personer som svarat är 65 år och äldre och har hemtjänst eller bor ett särskilt boende.Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.I Ljungby kommun svarade 90 personer, vilket är 35,4% av de tillfrågade. 

Kommentera