Förbättring av Ljungby kommuns miljöarbete

Resultat i vår kommungrupp ”Mindre städer och landsbygdskommuner”* hamnar vi på plats 13

Under 13 år har tidningen Aktuell Hållbarhet rankat miljöarbetet i Sveriges kommuner och utsett ”Sveriges miljöbästa kommun”. Ljungby kommun hamnar i år på plats 54 av 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 94 i förra årets ranking. I kommungruppen ”mindre städer och landsbygdskommuner” hamnar vi på plats 13 av 136 och i länet på plats 2 av 8 kommuner. 

Resultatet speglar vår bild av att hållbarhetsarbetet går framåt. Vi har utvecklat vårt klimat- och energiarbete och vi har en övergripande styrmodell som tydligt kopplar in Agenda 2030 som verktyg för styrning och uppföljning. Vi är också väldigt stolta över det arbete som görs gällande hållbar mat i kommunens matserveringar. Vi minskar matsvinnet och vi sätter mål och mäter klimatpåverkan från våra luncher. Detta uppmärksammas genom årets enkätfrågor.

Vi ser också att vi har flera projekt igång och som kommer att genomföras framöver till exempel när det gäller att använda upphandling som ett verktyg för hållbarhet och att verka för mer cirkulär ekonomi, främst kopplat till byggnation, rivning och möbler. Vi har påbörjat arbete med metodik för att lyfta ekosystemtjänster i planeringsfrågor och vi har tagit fram stöd för att jobba med klimatanpassning i planeringen. Det pågår också flera naturvårdsprojekt som bidrar till både klimatomställning och biologisk mångfald.

De frågor där vi inte får poäng på är områden som det finns en medvetenhet kring att vi behöver utveckla, bland annat när det gäller arbete med ekosystemtjänster, systematiskt kemikaliearbete, mikroplast, uppföljning inom upphandling och att nå våra miljökvalitetsnormer för vatten. Samtidigt har det påbörjats en del arbete inom dessa områden. Vi är bland annat glada för att ha beviljats lokalt naturvårdsbidrag för åtgärder som kommer att bidra bland annat till förbättringar för friluftsliv och minskad brunifiering av våra sjöar.

Vi är stolta över det arbete som redan görs och ser samtidigt att vi ständigt lär oss och att vi alltid kan göra mer. Tillsammans behöver vi lägga i en ytterligare högre växel för att klara miljömålen och de globala målen framöver.

*Övriga kommungrupper är: Storstäder och storstadsnära kommuner, Större städer och kommuner nära större stad. 

Kommentera