Ljungby kommun pausar inköp från Kronfågel

Medias granskning av Kronfågels slakteri har visat brister i hanteringen av kycklingar i samband med slakt. Det har fått Ljungby kommun att agera.  

- Efter att vi fick kännedom om att Kronfågels hantering av kycklingar inte skett enligt avtalade villkor och att djuren har behandlats felaktigt har vi valt att stoppa inköp från Kronfågel tillfälligt, säger Mariana Axelsson, kostchef.

Kronfågel är en av kommunens upphandlade leverantörer av kyckling, genom avtal med en grossist. Vid upphandlingar ställs höga krav på bland annat djurskydd.

- Det är just nu brist på kyckling i Sverige och Europa, så vi vill förvarna våra matgäster att andra rätter kommer att bli aktuella framöver. Livsmedelsverket har inte agerat och utifrån livsmedelssäkerhet finns hittills inget som tyder på att det skulle vara farligt att äta köttet, säger Mariana Axelsson.

Ljungby kommuns grossist har vidtagit åtgärder och kommer att följa upp avvikelsehanteringen fram till dess att alla avvikelser är åtgärdade.

Kommentera