Ljungby klättrar 111 placeringar i rankingen bästa skolkommun

Ljungby kommun placerar sig i år som nummer 112 av 290 kommuner, vilket är en förbättring med 111 placeringar från föregående år. Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 kommuner efter tio kriterier.

Syftet med Lärarförbundets ranking är att synliggöra och förstå skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.

Ljungby kommun förbättrade sin placering i rankingen i åtta av elva kategorier, bland annat i kategorierna: Resurser till undervisning, Lärartäthet och Kommunen som huvudman. De kategorier där Ljungby tappade i ranking var: Andelen utbildade lärare, Lärarlöner samt Andel barn i förskolan.

- Resultatet är efter en medveten central satsning på att öka kvalité och måluppfyllelse i samverkan med en bra ledning på skolor och fantastiskt gott arbete av duktig personal ute på våra enheter, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef.

- Det här året har vi  bland annat påbörjat ett stort arbete med Nyanländas lärande – gäller alla verksamheter och all personal, introducerat ett nytt resursfördelningssystem för grundskolan och medvetet satsat medel från Likvärdig skola statsbidraget för att förstärka olika delar. Exempelvis har vi börjat arbeta med mentorer på delar av våra F-9 skolor och kunnat köpa in fler datorer till elever, berättar Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef.

- Resultatet visar på att vi arbetar i god riktning och satsar våra medel, både våra egna och statsbidragen, rätt i våra verksamheter. Vi hoppas på att detta är resultat som visar på att vi vänder och bli ännu bättre och stabilare, säger  Marcus Walldén (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. En viktig satsning är nyanländas lärare där vi har fått mycket beröm ifrån Skolverket för att vi ligger i framkant och arbetar på bra, detta blir ett resultat av det också.

- Det är tråkigt att se att vi fick sämre resultat vad gäller lärarnas löner, där kan jag som ordförande inte göra så mycket mer än att vi fortsätter att samverka med de fackliga organisationerna och arbeta vidare för att få ett bättre resultat kommande år, fortsätter Marcus Walldén.

Ljungby ligger bättre till än grannkommunerna Laholm (147), Värnamo (199), Alvesta (226), Markaryd (232), Hylte (241) och Gislaved (274), men sämre än Älmhult (57) och Halmstad (107).

I hela Kronobergs län är Ljungby rankad som nummer två av åtta kommuner. Älmhult lägger sig bäst i länet (57). 

- Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till all personal inom barn- och utbildning. De gör ett fantastiskt jobb för våra barn och elever varje dag, säger Marcus Walldén. 

 

Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier. 
Det här är Ljungbys relativa styrkor och svagheter som skolkommun.

 

Styrkor
• Lärartäthet (21/290)
• Andel godkända elever (119/290)
• Andel barn i förskolan (127/290)
• Resurser till undervisningen (132/290)

 

Svagheter
• Lärarlöner (256/290)
• Friska lärare (217/290)
• Utbildade lärare (202/290)
• Meritvärde i årkurs 9 (151/290)

 

Till styrkor räknas de kriterier där Ljungby kommun har bäst rankning, relativt sett, och där placeringen inte är sämre än 145. Till svagheter räknas på motsvarande sätt de lägst rankade kriterierna.

Kommentera