Tillgänglighetsrådet delar ut sitt årliga tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset 2020

Ljungby bibliotek får tillgänglighetspriset 2020

Motiveringen för tillgänglighetspriset 2020, lyder så här:

"Tillgängligt för alla, stora som små och unga som gamla. Med en anpassning utifrån corona-pandemin kan alla känna sig trygga att besöka biblioteket och fortsätta ta del av dess service och funktion som en viktig mötesplats för alla medborgare. " 

Årets pris togs emot av bibliotekschef Matilda Håkansdotter och kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström som blev mycket glada över priset.

- Jag känner mig oerhört glad och hedrad över priset, säger kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström. All heder till personalen som har tänkt till och tänkt om i dessa tider.

- Jag blev väldigt glad och överraskad över priset, säger bibliotekschef Matilda Håkansdotter. Det är jätteroligt och det muntrar upp oss lite extra i dessa tider. 

Prisutdelare var Anne Karlsson (S), ordförande i tillgänglighetsrådet, och Lars-Åke Långh, vice ordförande.

- Det är alltid svårt att välja ut en vinnare, men i år blev det Ljungby bibliotek som var väldigt snabba på att ställa om och anpassa sin verksamhet efter den rådande pandemin, säger Anne Karlsson, ordförande i tillgänglighetsrådet.

- På biblioteket jobbar vi med tillgänglighet på många olika sätt, berättar Matilda. För oss är tillgänglighet dels lokalen, vår webbplats, att man kan få information på det sätt som passar en bäst så tillgänglighet berör många aspekter.

 Tillgänglighetspriset är till för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset delas ut i november varje år, till den verksamhet (ej matvarubutik) i Ljungby kommun som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Tillgänglighet kan handla om att fysiskt kunna nå lokalen och ta sig runt inne i lokalen, men tillgänglighet kan också handla om belysning, skyltning, p-platser, hörslingor, personligt bemötande eller något annat som gör att alla kan ta del av det som erbjuds i lokalen.

Juryn består av representanter från handikappföreningar, politiker och tjänstemän som ingår i tillgänglighetsrådets arbetsutskott.

Priset brukar vanligtvis delas ut på den årliga "Så funkar vi-dagen" som hålls på Ljungby bibliotek i november, men på grund av rådande omständigheter fick den ställas in i år.

Prisutdelning tillgänglighetspriset 2020

Kommentera